Ombytta roller

Lädersko.

Hösten är här och även om solen fortfarande är med oss, påminner temperaturen oss om verkligheten. För att få tankarna på annat blir det humor även i denna veckas filmtips. Dessutom är filmen kort med sina dryga sex minuter. Filmen One Man’s Loss går att uppskatta för vad den är utan att gräva sig ner i några djupare diskussioner, men med lite förberedelser kan filmen även användas i värdegrundsarbetet eller religionsundervisningen.

Språket, dialogen och innehållet gör att filmen rent naturligt passar bättre på gymnasiet, men den kan säkert fungera även i årskurs 8 och 9. Kanske ger den ett gott skratt i slutet, eller djupa samtal om hur vi ska förhålla oss till varandra. Är människor olika värda beroende på utseende eller hur mycket pengar man har?