Orättvisa på institutionell nivå

Man bakom orange galler.

Denna veckas korta filmtips handlar om hur bilden av svarta i USA målar upp en hel befolkningsgrupp som brottsbenägna. Denna informationsfilm i animerad form ger en mer nyanserad bild av verkligheten och en historisk bakgrund som är viktig att ha med sig. Filmen kan med fördel användas som startnyckel i ett arbete om USA, rasism eller den ökända slavhandeln över Atlanten.