Öresund som klassrum – vad finns under havsytan?

Måsar simmar på havets yta.

Det genomförs många konferenser kring de globala målen, men hur omsätter vi det i skolans vardag? Vad får vi med oss tillbaka till klassrummet? Två lektionspaket som togs fram i syfte att lyfta arbetet i skolan och som kom att diskuteras under konferensen Ocean Literacy in coastal cities är ”Vi och naturen i Öresund” och ”Plast i havets ekosystem”. Nu är de testade och går att hämta via Pedagogiska kartor utan kostnad.

I december stod Malmö stad värd för konferensen Ocean Literacy in coastal cities. Tillsammans med World Maritime University, Marint Kunskapcenter och UNESCO ville Malmö stad öka kunskapen och medvetandet om livet under havsytan.

Inför konferensen arbetade två skolor, Skolan på Ön och Kryddgårdsskolan, tillsammans med Marint Kunskapscenter och Pedagogisk inspiration med att ta fram lektionsmaterial som ska göra det lättare för skolklasser att ta sig an Öresund som klassrum.

Barn pekar på bilder på stort papper.
Foto: © Malmö stad /Anne-Cathrin Ek-Hamfelt

För de yngre eleverna, åk 2 – 3, arbetades fram ett material där eleverna ska bekanta sig mer med vem som lever i Öresund och vad som växter vid strandkanten.

Först sker förberedelser i klassrummet innan fältstudier genomförs på Ribersborgsstranden. Till sin hjälp kan klassen låna de verktyg och material som de behöver för sina fältstudier. Den nyvunna kunskapen som erövrats under fältstudien och den tidigare, efterarbetas i klassrummet.

Havslådan finns att boka via Marint Kunskapscenters hemsida. Vill du veta mer om materialet och hur du bokar havslådan? Titta in på Pedagogiska kartor lektionsmaterial – Vi och naturen i Öresund

Tabell över återvinning.
Foto: © Malmö stad /Eva Hörnblad

Lärarna och eleverna på Kryddgårdsskolans högstadium arbetade också fram ett material. Fokus i detta är plast i havet, vilken påverkan det har på havet och redskap för sin egen handlingskompetens utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Eleverna på högstadiet spred sedan sin kunskap till eleverna i mellanstadiet och lågstadiet som tog upp tråden och arbetade vidare med frågan om plast i havets ekosystem.

Havslådan finns att boka via Marint Kunskapscenters hemsida. Vill du veta mer om materialet och hur du bokar havslådan? Titta in på Pedagogiska kartor lektionsmaterial – Plast i havets ekosystem.

Idag finns 23 lektionspaket i olika ämnen och för olika årskurser att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor