På andraspråkskonferens i Seattle

Vy över Seattles skyline.

Vi befinner oss just nu i Seattle på USA:s västkust där vi deltar i en av världens största konferenser om andraspråksinlärning, TESOL 2017. Ett stipendium från SFUB har möjliggjort denna konferens. I vanliga fall träffar ni oss på Komvux Pauli i Malmö där vi undervisar i svenska som andraspråk.

Fyra personer sitter i åhörarbänk.

Från vänster till höger: Kristina Lindsjö, Fredrik Johansson, Anna Engström, Marie Thorsell

Vad är TESOL?

TESOL är en organisation för lärare som arbetar med andraspråksundervisning med fler än 12000 medlemmar i 160 länder.

TESOL anordnar årligen en konferens sedan 51 år tillbaka. I år erbjuds fler än 1000 olika sessioner under konferensens fyra dagar här i Seattle. Dessa sorteras under 20 olika intresseområden så som second language writing, adult education och computer assisted language learning. Utbudet av föreläsningar, workshops, panelsamtal och rundabordssamtal är alltså enormt. Konferenskatalogen är hela 260 sidor lång. Därför har vi ägnat nästan en hel dag åt att sovra och välja ut intressanta och relevanta föreläsningar som kan hjälpa oss att utveckla vår undervisning och verksamhet.

Omslag till programmet för konferens.

Under konferensen första dagar har vi bland annat lyssnat på föreläsningar om akademiskt skrivande, grammatik i vetenskapliga texter, kamratrespons, hur elever tar till sig respons från lärare, korsspråkande (translanguaging), digital literacitet m.m.

 

Vi ser fram emot fler intressanta föreläsningar under de kommande dagarna!

Människor står i kö till incheckning.

/Anna, Fredrik, Kristina och Marie

Här kan du läsa våra andra inlägg.