Program ASL i Malmö stad Ht 2014

Framsida till folder om ASL.

För fjärde terminen presenterar vi ett flertal arrangemang för de pedagoger i Malmö som vill lära dig mer om skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ på dator (ASL)

ASL är ett språkutvecklande arbetssätt för barns skriv- och läslärande. Arne Trageton, norsk forskare och pedagog, är upphovsman till ASL. Arbetssättet har fokus på barnens berättarlust och språkutveckling. Pedagogen möter och utmanar varje elev där den befinner sig. Den språkutvecklande dialogen mellan barn och vuxna är en viktig del av arbetssättet. ASL är en god ingång till genrepedagogik.

Arrangör är Pedagogisk Inspiration Malmö. ASL är en del av Skolsatsning 2012 och riktar sig endast till pedagoger i Malmö.

Ladda hem PDF med programmet för pappers utskrift eller för iPad här.

ASL-aktiviteter i Malmö stad ht14:

ASL nätverksträffar

 

Charlotte Christoffersen
samordnare ”ASL i Malmö stad”
Pedagogisk Inspiration Malmö