Program ASL i Malmö stad, vt 15

Omslag till folder om ASL.

Det är den 5:e terminen som vi erbjuder pedagoger i Malmö stad fortbildning i skriv- och läslärandestrategin ‘Att skriva sig till läsning’ med dator som skrivverktyg (ASL).

Den här våren satsar vi särskilt på ”Kom-i-gång-kurser” för de pedagoger som vill börja med ASL inför skolstarten till höstterminen 2015. Utöver skrivande på dator är ASL ett sätt att stärka och utveckla flera olika strategier som främjar barns språk- skriv- och läslärande.

Arrangör är Pedagogisk Inspiration Malmö. ASL är en del av Skolsatsning 2012 och riktar sig endast till pedagoger i Malmö.

Ladda hem PDF med programmet för pappers utskrift eller för iPad här.

ASL-aktiviteter i Malmö stad vt15:

 

Charlotte Christoffersen
samordnare ”ASL i Malmö stad”
Pedagogisk Inspiration Malmö
Malmö stad