Retorik / strömmande media via SELMA

 

 

En förmåga att strukturerat kunna argumentera sin sak – liksom förmågan att lyssna på andra – är en grundförutsättning för att varje individ ska kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle. Detta speglas inte minst i skolans styrdokument, där krav på elevers kompetens i muntlig framställning är ett ständigt återkommande inslag. I denna folder presenteras en samling titlar kring ämnet retorik ur CPIs utbud av strömmande filmresurser. Bl.a. märks URs stora satsning på ämnet – en satsning som fortsätter under 2012.

De inbäddade länkarna i PDF:n tar dig direkt till varje films post i mediekatalogen SELMA. För nästan samtliga URs titlar finns även möjlighet att klicka dig fram till kompletterande material såsom lärarhandledningar och arbetsblad.