Rosengårdsskolan ger undervisning i modersmål under skoldagen

Rosengårdsskolans rektor Cecilia Larsson Ståhl är med Sara Al Khawaja och Fatmed Sleiman på modersmålsundervisningen för årskurs fem.

Modersmålsundervisningen på Rosengårdsskolan i Malmö har blivit en mer naturlig del av elevernas skoldag. Skolan ger från och med höstterminen elever undervisning under skoltid.

– Det här är början till något nytt, säger Cecilia Larsson Ståhl, rektor på Rosengårdsskolan.
Modersmålsundervisning är ett frivilligt ämne och sker oftast efter eleverna haft sin sista lektion. Det kan bli sent på eftermiddagen, inte sällan kan undervisningen för äldre elever sluta vid femtiden. Väntan kan bli lång när undervisningen ska organiseras för ett stort antal elever. Det kan gå både en och två timmar efter dagens sista lektion innan modersmålsundervisningen börjar.

Ändrar tiderna för undervisning

Cecilia Larsson Ståhl och elev tittar och läser på block.
Ayman Abo Rykba läser på arabiska för Rosengårdsskolans rektor Cecilia Larsson Ståhl.

På Rosengårdsskolan ges undervisning i modersmål i 19 olika språk. Det är för de elever som har modersmålsundervisning i arabiska som Cecilia Larsson Ståhl har ändrat tiderna för undervisningen. Omkring 200 av skolans drygt 450 elever är arabisktalande.
– Det har varit klurigt att få ihop schemaläggningen. Om alla elever ska ha modersmålsundervisning på samma tid. Vad ska de andra eleverna som inte har modersmålsundervisning göra under den tiden?, säger Cecilia Larsson Ståhl.

Rosengårdsskolan har hittat en lösning som fungerar för elever, lärare och fritidspersonal. Elever som går i årskurs tre får modersmålsundervisning i arabiska på torsdagar klockan tio över åtta på morgonen. Övriga elever börjar lite senare, klockan nio den dagen.
Undervisningen för förskoleklasselever har alltid legat under skoltid, så där behövdes inte göras några förändringar.
Skolan har två heltidsanställda modersmålslärare i arabiska. Bägge lärarna undervisar sina årskurs två elever varje vecka klockan 13.00. Elever som inte går på modersmålsundervisning kan få läxhjälp under den tiden eller vara på fritids.

Uppmuntrar till samarbete

– Avsikten med att lärarna har undervisning på samma tid för samma årskurs är att det ska uppmuntra till samarbete. Den blir inte ensamma om sin planering. De kan prata gemensamt om eleverna och kan hjälpas åt med bedömning, säger Cecilia Larsson Ståhl.
– De kan till exempel dela eleverna i olika grupper om det är stor skillnad på elevernas kunskapsnivå. Elever som är uppvuxna i Sverige behöver kanske mer hjälp att lära sig att läsa och skriva på arabiska än elever som gått i skolan i ett arabisktalande land, säger hon.
Det har också varit viktigt för Cecilia Larsson Ståhl att det inte blir ett tidsglapp mellan elevens lektioner i andra ämnen och modersmålsundervisningen. Eleverna ska inte ges möjlighet att avvika från en lektion till en annan. Det är alltid en vuxen som följer eleverna från en lektionssal eller fritids.
När modersmålsundervisningen nu sker under skoltid har det också blivit lättare för fritidspersonalen att hjälpa till att gå med eleverna till lektioner i en annan byggnad och det blir färre gånger per dag när undervisningen är mer samlad.Elever läser i kompendium.
För högstadieelever i årskurs sju provar skolan en helt ny variant. Modersmålsundervisning ges som elevens val och lektionerna är på morgonen.
– Det skulle bli väldigt långa skoldagar för eleverna annars och risken är att de inte skulle orka komma till undervisningen, säger Cecilia Larsson Ståhl.
Det är egentligen bara för mellanstadieelever i årskurs sex som Cecilia Larsson Ståhl inte är helt nöjd med schemaläggningen.
– Det har blivit lite senare än jag velat. Årskurs sex eleverna börjar undervisning klockan kvart i tre. Men det var det bästa vi kunde få till just nu, säger hon.
Förändringen har också lett till att modersmålslärarna i arabiska kan delta i skolans verksamhet. Tidigare hade de undervisning när de andra lärarna hade konferenstid, fortbildning och satt i sina arbetslag. Nu kan de vara med.

Hoppas på bättre resultat för eleverna

Det har bara gått knappt två månader sedan omläggningen gjordes i samband med terminsstarten i augusti.
– Vi har precis börjat och jag tror att vi med tiden kan utveckla det här ännu mer. Nu har vi tittat på tiderna, nästa steg är att se på undervisningen. Jag hoppas att eleverna får bättre resultat när undervisningen ligger tidigare på dagen och blir mer integrerad. Jag kan absolut rekommendera andra skolledare att pröva samma sak, säger hon.
I lektionssalen där Linda Diab har undervisning lyser flitens lampa. Hon tvekar inte när hon svarar på vad hon tycker om omläggningen av modersmålsundervisningen i arabiska.
– Undervisningen på morgnarna har blivit betydligt mer givande, säger hon.

Schema för modersmålsundervisning i arabiska i grova drag

Årskurs        Tid                                                                                   Dag
F-klass           12.00-13-00                                                                   torsdag
1, 2, 4            13.00-14.00, 13.30-14.40                                              tisdag, onsdag och torsdag
5                    14.10-14.50                                                                    fredag
6                    14.45-15.45                                                                    onsdag
3                    8.10-9.00                                                                        torsdag
7                    8.10-8.50                                                                        fredag

 

Språkcentralens samarbete med Rosengårdsskolan

Språkcentralen organiserar undervisningen av modersmål i Malmö stad.Omläggningen av undervisningen på Rosengårdsskolan har skett i samarbete med Språkcentralen och är en del av ett projekt för att förändra och förbättra verksamheten kring modersmålsundervisning och studiehandledning.