Samarbete för ökad likvärdighet i världens skolor

Elever med kragar som ska ersätta visir och ansiktsmasker.
Estonian invention that replaces visir and ansiktsmask.

Under veckan har OECD:s 3:e Globala forum i deras satsning ”the Future of Education and Skills 2030” ägt rum. Under 3 dagar samlades nästan 200 personer virtuellt och deltog engagerat i föreläsningar, diskussioner, interaktiva övningar och virtuella skolbesök. Deltagarna kommer från de 36 medlemsländerna och består av personer med olika befattningar, positioner och bakgrunder.

De allra viktigaste personerna på dessa mötena är alltid de unga som deltar. Ungdomar från hela världen deltar strukturerat i framtagandet av OECD:s learning Compass 2030 som kommer att specificera vilka förmågor vi behöver arbeta mot redan nu för att rusta våra elever till att redan från tidig ålder vara aktiva, empatiska och demokratiska världsmedborgare.

Temat för denna konferens var den här gången likvärdighet. Det gällde likvärdighet på väldigt många olika plan. Det handlade om likvärdighet mellan länder, mellan olika regioner inom ett land, mellan skolor i samma områden men också inom en skola. Det handlade om likvärdighet för alla elever men också för alla lärare som ska kunna ta hand om eleverna på bästa sätt. Frågorna var fokuserade och djupgående och det var högt i tak och alla fick säga sin mening även vi inte alls kom från samma bakgrunder eller hade liknande situationer i våra skolor. Ändå var det vi strävade efter väldigt likt varandra. Hur vi vill att skolan ska se ut framöver och hur vi ska nå dit var vi verkligen rörande överens om. Hur vi ska ta oss dit handlar om en enda sak: samarbete! Det är dags att vi på riktigt börjar samarbeta över landsgränserna, inom länderna, inom regionerna, inom var skola och att elever och lärare samarbetar och har delat medskapande i hur arbetet i skolan utformas. Här är alla röster viktiga och behöver tas vara på. Det är det som OECD gör genom att skapa sådana här konferenser och mellan konferenserna så arbetar vi vidare med allt material, alla frågor som kommit in i mindre mer riktade workshops som ligger under ett och samma pass på en dag.

Nytt på gång är att de fler elever kommer att behövas i deras arbetsgrupper framöver för att ännu bättre kunna ge eleverna en röst i framtagandet av Learning Compass 2030. Denna kampanj heter Student Voices on Curriculum (Re)design. Den är inte riktigt lanserad än men om du/ni redan nu vet/känner att ni har elever som ni vill ska vara med så kontakta mig: annie.bergh@malmo.se. När det gäller att ge de unga en röst så har ungdomarna i arbetsgruppen FG3 Student Advisory Group skapat ett nyhetsbrev som de har döpt till The Voice. Här har ni en kraftfull läsning framför med starka berättelser. Tipset är att använda er av texterna i detta nyhetsbrev och arbeta med dem tillsammans med era elever. Håll utkik efter nästa nyhetsbrev från denna innovativa och spännande grupp!

Dag 2 lanserade OECD sin senaste rapport Adapting Curriculum to Bridge Equity Gaps Towards an Inclusive Curriculum som skapats utifrån insamlade uppgifter från hela världen. Ta er gärna tid att läsa denna rapport den är tankeväckande och inspirerande. Det är också alltid lika intressant att besöka OECD:s website som innehåller många olika resurser, videos och material som är relaterat till denna nya rapport. Du kan också hitta OECD:s tidigare rapporter här.

Hur bra allting än var upplagt och hur bra diskussionerna än var och hur mycket de gav så var höjdpunkten på hela konferensen då vi fick göra virtuella skolbesök på skolor från Estland (som var värdland för denna konferensen). Vi delades upp mellan följande 3 skolor:

  1. Gustav Adolf Grammar School:
  2. Paikuse School:
  3. Uuemoisa Primary School:

Jag besökte Gustav Adolf Grammar School som visade en presentationsvideo och därefter så berättade elever från skolan om hur de arbetar med att implementera OECD:s Learning Compass 2030 på sin skola. Vilket praktiskt arbete det inbegriper att göra det. Alla tre presentationsfilmerna kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. Då kommer jag att skriva ett nytt blogginlägg med länkar till dem så att ni alla kan ta del av dem. Eleverna berättade att det gick 1500 elever på deras skola och av dem var 100 elever utbildade som IKT-stöd till skolans lärare och elever. Eleverna hade alla likadana kragar på sig – som ingen av oss någonsin sett förut så mot slutet av deras presentation så ställde en av besökarna frågan om vad dessa kragar hade för syfte. Eleverna berättade då att de kragarna var en uppfinning från Estland just och den ersatte kravet att ha både munskydd och visir på sig när man tex skulle hålla föredrag, vilket annars är ett krav i Estland men som gör att det är svårt att höra vad den som talar säger. Denna krage sänder ut frisk luft, eleverna beskrev det som att ständigt andas in en lätt och behaglig sommarbris, och gör att de inte behöver ha varken visir eller munskydd. Denna uppfinning började nu få stor spridning i Estland och de föredrog att ha den på sig om de fick välja. Bilden visar när de har kragarna på sig.

 

Håll ögon och öron öppna för det kommer mer information om hur vi kan minska de stora klyftor som uppkommit när det gäller likvärdighet genom att skapa mer personliga läroplaner baserade på en digital läroplan utifrån de lärdomar vi gjort under det året som varit. Det som framför allt utkristalliserade sig alltmer under de tre dagarna är hur viktigt det är med samarbete. Samarbete för likvärdighet. Samarbete mellan alla olika instanser kommer att förändra hårda vindar (läs hårt ensamarbete) till att få vårt arbete att kännas lika behagligt som att andas in en lätt sommarbris.