Sammanställningen av ”ASL i Malmö stad” läsåret 13-14

Cirklar som sammanfattar statistik om ASLprojekt i Malmö.

”ASL i Malmö stad” erbjuder pedagoger i Malmö stad en rad aktiviteter för kompetensutveckling inom arbetssättet ’Att skriva sig till Läsning’ med datorn som skrivverktyg. 

”ASL i Malmö stad” samordnas av Pedagogisk Inspiration Malmö. Läsåret 2013-14 har varit fullt av aktiviteter i Malmö stad. Inspirationsseminarier och föreläsningar har finansierats av Skolsatsning 2012. Här är en visuell sammanställning av läsårets ASL-aktiviteter:

 

 

Charlotte Christoffersen
samordnare ”ASL i Malmö stad”
Pedagogisk Inspiration Malmö