SELFIE och SHELFIE

Logotyp för selfieforum.

Erasmus+projektet SHELFIE är i full gång nu med 8 månader in i projektet och arbetet går ut på att titta på vår egen självskattning i Malmö stad men också på SELFIE som är den självskattning som EU har skapat.

SHELFIE bygger på vårt tidigare Erasmus+projekt DSoE som hade en sådan stor framgång och genomslagskraft både lokalt, nationellt och internationellt. SHELFIE kommer att pågå fram till hösten 2023 och projektet körs i samarbete med EU-kommissionärerna som driver SELFIE. I projektet ingår följande länder: Sverige, Italien, Finland, Portugal, Irland och Danmark.

Nästa vecka så pågår SELFIE forum – en konferens om digitalisering, självskattning till digitalisering, vad som är viktigt att tänka på när man arbeta med sin digitala resa. vill du vara med på denna spännande konferens så är den i nästa vecka den 7/10 – 8/10.

 Detta event organiseras av the Joint Research Centre (JRC) B4, i samarbete med the Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (DG-EAC) och med the Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion (DG-EMPL).

 Har ni frågor till dem så ska de mailas till deras funktionsbrevlåda: JRC-EAC-SELFIEFORUM@ec.europa.eu.

 Detta event vänder sig till beslutsfattare inom utbildningssektorn, skolledare, lärare, elever, lärarutbildare, nationella koordinatorer, forskare, näringslivet och framtida potentiella deltagare som vill delta – kort och gott så vänder den sig till alla er som är intresserade av att veta mer. 

 Eventet kommer att öppnas upp av Mariya Gabriel, European Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth och sedan kommer Nicolas Schmit, European Commissioner for Jobs and Social Rights, att lansera den nya modulen för SELFIE som heter SELFIE for Work Based Learning.

 Sedan ligger där flera interaktiva workshops inplanerade under forumet/eventet för att skapa ett nätverkande mellan deltagarna. Det här årets forum/event fokuserar på att inspirera men vill också ge praktiska erfarenheter för de skolor och lärare som är med kring hur de kan skapa sin egen handlingsplan för digitalisering för att ytterligare stärka sin egen digitala utveckling och driva den framåt. 

SELFIE for Work Based Learning har som syfte att föra yrkesskolor och näringslivet närmre varandra med hjälp av teknologi och skapa diskussioner kring hur de kan samarbeta kring utbildning och träning inför arbetslivet.  

Ännu ett nytt verktyg kommer att bli presenterat under forumet nämligen; SELFIEforTEACHERS som är ett självskattningsverktyg designat för oss pedagoger för att stötta oss i vår digitala kompetens både professionellt och privat som digitala medborgare.

Här har ni programmet för bägge dagarna: program SELFIE Forum

 Forumet vänder sig till alla intresserade och ni registrerar er här. Elever och pedagoger uppmanas i synnerhet att delta och dela med sig av sin input till detta spännande event. 

Jag hoppas att vi ses på detta spännande forum nästa vecka!