Ser vi? Kan vi? Förstår vi… Om de fyra F

Kvinna och man sätter upp post-itlappar på vägg.
Det var dessa frågor som min kollega Ina och jag ställde oss inför planeringen av momenten strömmande media och genuspedagogik inom kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt.

Jag undrar hur vi pedagoger tar hänsyn till begreppet ”De fyra F’n” i förskolans vardag. De fyra F som nämns i läroplanen står för Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet.

Vi var nyfikna på hur de som jobbar i förskolan jobbar med detta och provade oss fram genom att skriva de fyra begreppen på blädderblocks ark som vi satte upp på väggarna. Våra kursdeltagare visade med olika färgade post-it-lappar om de hade ”bra koll”, ”noll koll” och ”viss koll” på dessa begrepp. Med denna reflektionsform fick vi ett råmaterial för samtal kring deras förståelse av begreppen.

Det blev tydligt hur svårt det kan vara att förklara ord som ”förståelse” som kan verkar självklart i sin innebörd. Med konkreta exempel formulerade vi oss fram och tillbaka och kom fram till nya insikter. Begreppet ”förtrogenhet” förväxlas av många med ”förtroende”. Gruppen hjälps åt med fler exempel för att tydliggöra skillnaden.

Med hjälp av en gemensam analys av en filmatisering av boken Kenta och barbisarna som visas på strömmande media, något som pedagogerna kände igen, stannade vi i vissa situationer för att konkretisera och synliggöra de olika begreppen som ingår i ”De fyra F’n”.

Syftet med övningen ovan var att ge nya infallsvinklar på de egna konkreta situationer som kursdeltagarna hade med sig som uppgift till dagens kurstillfälle: ”Dokumentera barns lärande i deras egen valda lek/aktivitet.”

I små grupper visade de sina exemplar och bilder för varandra. Varje grupp valde fyra bilder. Med dessa bilder arbetade de vidare med att göra digitala bildberättelser och reflekterade utifrån de fyra F’n kring barnens lek.

Vi hoppas att arbetet med de digitala bildberättelserna kan ge kursdeltagarna verktyg att fortsätta att reflektera kring barns lek och aktiviteter och lekens betydelse.

Några reflektioner från dagen:

  • ”Viktigt för mig var att veta att allt det som görs med barnen leder till kunskap som består av olika delar”.
  • ”Att man inte kan veta allt om allting, helt enkelt att man aldrig blir fullärd”
  •  ”Kul grej att jobba med Photo Story och jag kommer att jobba mer med detta på jobbet och visa för mina kollegor”

Ina och jag kände oss nöjda med kurstillfället men jag undrar fortfarande om vi uppfattat vad leken handlar om? Och vad betyder det för mig/dem det som jag /de fick syn på som pedagog?

En fråga som jag också ställer mig är om den här bloggen kan väcka några tankar och reflektioner kring lekens betydelse hos dig som läser? Använder du leken på ditt jobb? Vågar du?