Siffror, bokstäver och fåglar i Pildammsparken

Fem barn hukar sig vid dammens kant.

Birger Emanuelsson och jag har haft möjlighet att träffa alla förskoleklasselever och ettor på Johannesskolan vid  vars ett arbetstillfälle. Vi valde att jobba i Pildammsparken, en park nära skolan. Här jobbade vi vidare med det som eleverna arbetar med i klassrummet.

Vid varje tillfälle började gruppen med en gemensam lek innan vi delade upp eleverna i två grupper. En av klasserna värme upp med dunkgömme.

Barn och pedagog gömmer sig bakom träd i park.

Förskoleklasseleverna arbetade med bokstäver.  De byggde bokstäver av pinnar, kände på bokstäver och berättade hur de låter och hämtade naturföremål, benämnde dem och la ut på bokstavsmattan på den bokstaven som ordet började på.

– Hur många olika sorters bokstäver kan ni bygga av tre pinnar?”

Att arbeta utomhus ger andra möjligheter att röra sig. De som är snabba kan t.ex. bygga fler bokstäver och de som vill vara lite mer noggranna kan vara det.

Barn gör mönster av pinnar på grusad gång.

Årskurs ett arbetade med matematik. En av övningarna var en känselövning där man ska koppla formen av siffran, till vad den heter och hoppa eller bolla det antalet som den siffran symboliserar. De fick också öva sig på att titta snabbt på ett antal mosaikbitar och kunna berätta ”hur många” när de rörde sig i en slalombana. Den tredje övningen var att lära sig nya naturord genom att springa och ta på det föremålet som ropades ut.

 

 

Barn springer mellan koner i park.

Alla avslutade med en liten vandring kring Pildammarna för att titta på vilka fåglar som lever vid dammarna.

Vill ni prova på vad klasserna gjorde i Pildammsparken? Här finns länkarna till lektionerna:

Tre tecknade människor med text under.