Sjuttiosju Malmö-pedagoger träffas i ASL-nätverk

Människor sitter runt ett bord och samtalar.

77 pedagoger i Malmö har anmält sig till att delta i nätverksträffar om ’Att skriva sig till läsning’ via dator (ASL)! Innebär detta att ca 1500 barn i Malmö detta läsår kommer att få jobba enligt ASL i sitt skriv- och läslärande?

Nu i september 2013 kör vi i Malmö igång med ASL-nätverkträffar för pedagoger som under läsåret kommer att använda sig av ASL som strategi för elevernas skriv- och läslärande. De olika nätverksgrupperna kommer att träffas vid sex tillfällen under läsåret 2013-14. Syftet är att utbyta tankar och erfarenheter för att ytterligare utveckla arbetet med ASL ute på skolorna. (För de pedagoger som tänker börja arbeta med ASL i samband med skolstarten ht14 hoppas vi kunna starta en ny omgång med nätverksträffar.)Händer skriver på tangentbord.

Processtödjare

På varje nätverksträff finns en processtödjare vars främsta roll är att organisera och stödja gruppernas samtal. De kan till exempel be gruppen att hålla fast vid ett ämne för att granska det närmare för att komma mer på djupet. Deltagare kommer även att få uppgifter som att ta med ett fotografi på något, något material eller några elevtexter. Processtödjarna kommer även att bistå med forskning och teorier kring ASL, skriv- och läslärande och språkutveckling i allmänhet.

ASL-Loggbok

Exempel på loggbok för ASL-nätverksträffar.I huvudsak är det deltagarna som som står för samtalsämnena på träffarna. Som förberedelse inför nätverksträffarna ska de skriva en enkel loggbok i form av korta anteckningar i en formulär. Loggboken hjälper dem att komma ihåg händelser och erfarenheter fram till nästa nätverksträff, samtidigt som loggboksskrivandet är en stöd för egen reflektion.

Dokumentation i bloggar

Skärmavbild av ASL-tipsblogg Malmö.

För att de olika nätverksgrupperna ska få ta del av varandras diskussioner och erfarenheter kommer processtödjare att skriva om träffarna här i ASL-bloggen på Pedagog Malmö. Vi har också skapat en bildblogg där vi kommer att samla ASL-tips samt bilder och material som deltagarna har med till träffarna:
http://asl-tips.blogspot.se/

Föreläsningar, inspirationsseminarier + nätverksträffar

Omslag till ASL-program.Pedagoger i Malmö har sedan hösten 12 kunnat ta del av föreläsningar och inspirationsseminarier om ASL,  som finns att läsa om i denna ASL-blogg på Pedagog Malmö. Även under ht13 finns ett spännande ASL-utbud för Malmös pedagoger och skolledare:

ASL i Malmö stad – är ett samarbete mellan FoU Malmö-Utveckling och Centrum för Pedagogisk Inspiration och är en del av Skolsatsning 2012 i Malmö stad.

 

Charlotte Christoffersen
samordnare & processtödjare ASL i Malmö stad
Pedagogisk Inspiration Malmö