Skolbiblioteksåret 2013

Böcker i boklådor.

Så var det åter dags för skolavslutning. Runtom på Malmös alla skolor påbörjar idag eleverna lite välförtjänt ledighet.

Också för oss vuxna stundar ledighet och så även för oss på CPI. Innan vi slår oss till ro, kan vi inte låta bli att stanna upp och kasta en blick tillbaka på året som varit.

Skolbiblioteksåret 2013 – hur blev det egentligen? Har det hänt något på skolbiblioteksfronten eller har det varit stiltje under året som gått?

Elev vid dator på biblioteket.

Böcker i boklådor. Fem personer står uppställda.

 

 

 

Flicka läser.

Person klädd i textilelefanthuvud.

Kvinna sitter i soffa och läser för barn.

 

 

 

Bemannade skolbibliotek

På det nationella planet har skolelevers sjunkande resultat varit en het fråga under året, inte minst den nyligen publicerade PISA-rapporten har fått diskussionens vågor att gå höga. Hur ska skolan vända skutan och komma på rätt köl igen?

Vi i skolbiblioteksvärlden ser genast möjligheter för skolbiblioteket att bli ett verktyg att använda i den processen. Läsutveckling och informationskompetens är bibliotekariers specialområden och blandande kompetenser i skolan gynnar elevers lärande. Vi ser gärna att varje skola har tillgång till skolbibliotekarie, men det allra viktigaste är att skolbiblioteken är bemannade över huvudtaget.

Något som inte är självklart för alla rektorer som ibland tycker att kravet på skolbibliotek i Skollagen är besvärligt och kostnadskrävande. Men att det är skolledarna som har det yttersta ansvaret för skolbibliotek och som har makt att påverka, slogs fast i KB.s kartläggning En rörig tillvaro som berör, som publicerades under hösten.

Vi på CPI ser det som ett viktigt uppdrag att informera om och diskutera med skolledare om vad ett skolbibliotek kan vara. Många skolledare har en ganska diffus uppfattning om begreppet skolbibliotek och behöver stöd i hur man kan organisera såväl medier som verksamhet. Det kommer vi att satsa mycket på under kommande år.

Under året har frågan om bemanning på skolbiblioteken blivit en alltmer angeläget spörsmål. Både nationellt och på det lokala planet har det diskuterats vilka kompetenser som behövs i skolbiblioteket. I första hand har diskussionerna förts bland skolbibliotekarier, men nu känns det som att allt fler utanför den kretsen börjar få upp ögonen för frågan. Till och med politiker börjar tala om bemannade skolbibliotek och det är glädjande.

Men dryga två år efter den nya skollagens införande har vi inte sett någon tydlig effekt av kravet på skolbibliotek. Det finns fortfarande skolor som saknar bibliotek. Men visst har flera skolor i Malmö antagit utmaningen och börjat bygga upp egna bestånd. Sundsbroskolan F-5, Videdalsskolan och Oxievångsskolan, som CPI besökt, är goda exempel på detta.

  Full aktivitet på Malmös skolbibliotek

På det lokala planet har det definitivt inte stått stilla bland Malmös skolbibliotek. Vår strävan på CPI är att göra nedslag i verksamheterna och finnas på plats för att se allt det fantastiska arbete ni på skolbiblioteken lägger ner. Ett litet, litet axplock av allt det som hänt under året:

  • Nosa på nätet – F-3-klasser på flera skolor har jobbat med Medierådets material om källkritik.

  • Fosies skolor och förskolor deltog i Skolsatsningen, där samtliga hade skolbiblioteket som utgångspunkt i sitt språkutvecklande arbete

  • 9:or och gymnasieettor på sex skolor har medverkade i det ämnesövergripande projektet “Jag är ju bara människa”. Eleverna läste Jonas Hassen Khemiris Jag ringer mina bröder och arbetade sedan med temat normer och identitet i ämnena svenska och samhällskunskap.

  • Pauliskolan nominerades till Årets bibliotek 2013

Mycket av det ni gör sker i det tysta och vi tycker att det tvärtom förtjänar att lyftas fram och göras synligt för att visa att det finns en bred kompetens på Malmö skolor och för att inspirera andra.

Med detta i åtanke begav vi oss på försommaren, med en filmkamera i högsta hugg, ut till några skolor i Malmö. Resultatet blev Skolbibliotek i fokus, en serie korta filmer där skol- och lärarbibliotekarier får komma till tals och berätta om sin verksamhet och sina tankar och idéer. I vår fortsätter vi att presentera fler skolbibliotek. Missa inte detta!

 Vad kommer då skolbiblioteksåret 2014 att  bjuda på? Vad kommer den nya organisationen i Malmö med alla skolorna i en förvaltning att innebära? En tanke med Grundskoleförvaltningen är en strävan att skapa mer likvärdighet mellan skolorna, att minska klyftorna. En stilla undran är om det också kommer att gälla skolbiblioteken? Det finns stora standardskillnader mellan Malmös skolbibliotek och vår önskan inför det nya året är att dessa skillnader ska utjämnas. Tänk om en gemensam satsning på skolbiblioteken i grundskoleförvaltning kunde bli möjlig!

Under 2014 hoppas vi i denna blogg kunna berätta om allt spännande som händer på Malmös skolbibliotek. Hör gärna av er och berätta och ni är mycket välkomna att själva blogga!

med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Skolbiblioteksår

Tecknade streckgubbar i tomteluvor.

 

 

Foton: Aleksandra Erlandsson, Lars Sletterhage, Görel Reimer, Maria Lindroth

Julkort: Chris Munsey