Skolbiodagen 2012: Barnsligt med film?

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Svenska Filminstitutets årliga skolbiodag i Malmö är ett spännande och omtyckt inslag under BUFF-veckan. I detta korta tal, inspelat på Skolbiodagen 2012, reflekterar Filminstitutets Per Eriksson kring filmens betydelse ur ett pedagogiskt perspektiv – utifrån skolans nya läroplaner men även ur historisk synvinkel.

Filminstitutet spelade in nästan samtliga dagens föreläsningar, och har länkat till dessa på sin hemsida – samt länkat till några av de PowerPoint-presentationer som användes: http://www.sfi.se/skolbiodagen2012

…………………………….

Kulturens betydelse för lärande och utveckling: Staffan Selander, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms Universitet, pratar om Design för lärande. Om ett perspektiv som gör det möjligt att förflytta blicken och se lärande på ett delvis nytt sätt och att sätta ord på det som i högt tempo sker idag med hjälp av digitala medier.

Estetiska perspektiv: Ulla Wiklund, utvecklingskonsult med inriktning på skolutveckling och kultur i skolan, pratar om vad som händer när kulturen knackar på skolans dörr, om skolutveckling och estetiska lärprocesser och möjligheterna att förbättra skolans resultat genom ämnesutveckling, lärande och estetiska perspektiv.

Civilkurage och skolan: År 2002 prisbelönades Brian Palmer, amerikansk antropolog och religionsvetare, som Harvards bästa lärare för hans populära kurs om civilkurage och personligt ställningstagande. Civilkuragekursen var Harvards mest valda fristående kurs. Palmer pratar om personer som vågade att stå för det de tror på och stå upp för de som är svagare. Just nu är han knuten till Uppsala Universitet.

Fantasins betydelse för lärande och utveckling: Sven-Eric Liedman pratar om förhållandet mellan kunskap, kreativitet och konst. Den förenande ellipsen är fantasin som är en förutsättning både för kreativiteten och för förmågan att sätta sig in i någon annans situation. Liedman är professor emeritus i Idé- och lärdomshistoria och aktuell med skoldebattboken Hets!

Filmhistorien och värdegrunden: Filmkritikern Mårten Blomkvist gör med hjälp av filmklipp och kunnande en odyssé genom svensk film i allmänhet och barnfilmen i synnerhet med värdegrundsbegreppet som ledsagare. Filmvetaren Malena Jansson pratar om hur Charlie Chaplins filmer kan spegla dagsaktuella värdegrundsfrågor. Malena arbetar på uppdrag av Filminstitutet med ett nytt spännande lärarmaterial.

It’s not easy: Författare, kritiker och programledare, Johanna Koljonen, reflekterar över film och samhälle utifrån filmen Easy A. Koljonen fick Stora Journalistpriset i kategorin årets förnyare för twitterkampanjen #prataomdet med motiveringen: ”För att ha gjort det privata allmängiltigt och fått en hel värld att prata om det.”

(källa: Svenska Filminstitutet)

http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Om-Film-i-skolan/