Skoledarskap i sikte i Ystad

Skolledarskap i sikte
Utvecklingsprogrammet skolledarskap  i sikte har nu kommit halvvägs. Deltagarna har under hösten träffats i lärgrupper och ökat sin förståelse i vad ett skolledarskap i Malmö innebär. Det har de bla gjort genom att intervjua biträdande rektorer och gått på APT och studerat ledarbeteende.
Internat 2
Det andra internatet genomfördes under måndag/tisdag 5-6 dec. Innehållet de här dagarna byggde på fyra område: grupputveckling, kommunikation, coachning och systemteoretiskt förhållningssätt. Måndagen började med grupputveckling utifrån Susann Wheelans forskning och arbete kring grupputveckling (IMGD). Deltagarna fick insikt om hur grupper fungerar och hur de går igenom olika faser i sin utveckling. En lärdom som en deltagare konstaterade var att ”Det är viktigt att vara medveten om gruppdynamiken och var gruppen befinner sig för att kunna leda gruppen”. 
Efter grupputveckling  kom det att handla om kommunikation. Deltagarna fick en kort föreläsning om SAVI (System for Analyzing Verbal Interaction) och fick sedan öva sig i att kommunicera genom att rollspela utifrån olika kommunikationsmönster. Ett kul och insiktsfullt moment som gav många nya redskap i hur de skapar konstruktiva samtal.
img_0197

Rollspel 

Tisdag förmiddag vigdes åt det tredje området som var coachning. Deltagarna fick lära sig grundprinciperna i coaching och fick sedan coacha varandra i hur man såg och tänkte på ett eventuellt skolledarskap. Det blev ett viktigt moment för deltagarna –  att båda öva att coacha någon och att bli coachad i sina tankar om ett eventuellt framtida skolledarskap. En deltagares reflektion var ”Jag har fått en coach i gänget som fick mig att tänka nytt och framåt”.
Avslutningsvis fick deltagarna byta perspektiv en sista gång och tänka utifrån Helhet och delar – Hur hänger det ihop? De fick först fundera över hur de tycker en effektiv organiation ser ut och sedan fick de teoretiska inspel på hur man kan tänka effektivitet med hjälp av ett systemsynsätt. Efter det arbetade de med det vetenskapliga förhållningssättet med hjälp av programmets litteratur och hur de kan koppla ihop litteraturen med grupputveckling, kommunikation, coaching och systemteori.
Avslutande tankar från programmansvariga
Båda dagarna blev en en bra blandning av teori/föreläsning, praktik/övning och reflektion. Att få möjlighet att reflektera enskilt och i grupp var en viktig del under detta internat.
Det är en förmån att få leda 24 nyfikna, kloka och engagerade deltagare som alla brinner för eleverna i Malmö stad. Deltagarnas diskussioner och tankar blir ett kvitto på den stora positiva kraft som finns ute i våra skolor. Vi är övertygade om att alla våra deltagare kommer att tillföra mycket för sina skolor oavsett om de blir skolledare eller inte och att förvaltningen träffat helt rätt när de beslöt att starta upp detta utvecklingsprogram. Nu har vi kommit halvvägs och det är inspirerande att konstatera att vi har lika mycket kvar av utvecklingsprogrammet att se fram emot.
Elisabet Graci, Specialist Organisationspsykolog, PI Malmö
Anders Lindmark, Utvecklingssamordnare, PI Malmö
Tina Rörgren, HR konsult, Ledarutveckling