Smarta beslut

Tecknade barn på rad.

Skoledare fattar mängder av beslut varje dag. En del fattas i stunden, andra är väl förankrade i vetenskapen, hos medarbetare och i organisationen. Ibland behöver vi fatta snabba beslut, som inte är förankrade eller särskilt välinformerade, men ofta finns det tid att ”tänka efter före”. Ett snabbt ja eller nej kan kännas bra för stunden, men kan visa sig vara ett väldigt dåligt beslut på längre sikt. De beslut skolledningen fattar ska alltid främja elevens utbildning, lärande och progression.

Tips från Simon Sinek

Simon Sinek ger rådet att lyssna på alla berörda, för att få flera perspektiv på frågan och för att alla berörda ska känna att de är delaktiga i beslut som fattas. Ett beslut, där alla känner sig delaktiga, kommer lättare att kunna efterlevas i verksamheten. Mogna organisationer fattar mogna beslut.

Var den siste att tala

I sin konsultroll upplever Simon Sinek ofta ledare som går in på mötet och säger; ”Det här är problemet och så här tänker jag. Jag är dock intresserad av vad ni andra tycker, så låt oss ta en runda i rummet och lyssna på vad ni har att säga”. Stop, reda här är det för sent, menar Sinek. Ledaren har börjat med att definiera sina synpunkter, vilket får konsekvenser för hur nästa talare kommer att uttrycka sig.

– Om du håller med någon – nicka inte ja.
– Om du inte håller med någon – nicka inte nej!

Den viktiga ledaregenskapen här är att hålla sina synpunkter för sig själv, tills alla har fått uttrycka sin syn på saken. Gör man det så kommer det att leda till två saker;

  1. Det inger alla en känsla av att ha blivit lyssnade på, vilket också förstärker känslan av att vara med att bidra.
  2. Som ledare får du fördelen av att alla är med och tänker och uttrycker sina idéer, innan du ger din syn på saken.

Lyssna in de andras åsikter och idéer

Ledarfärdigheten, som Sinek vill förmedla, är helt enkelt att behålla sina åsikter för sig själv och istället sitta tyst och ta in de andras åsikter. Det ända du bör göra är att ställa fördjupande frågor, så att du kan förstå vad de som talar menar och varför de tycker som de gör. Du ska sträva efter att förstå varför personen tycker som den gör, inte bara höra vad den säger.

Till slut blir det då din tur. Nu har du fått en tydlig bild av vad de andra tycker och tänker, information som du också kan använda, för din egen analys och för de beslut som kanske ska tas.

Det låter enkelt, men det är det inte. Som ledare behöver du öva dig ”att vara den siste som talar”.
Om ledaren är den siste att tala ökar chansen att vi fattar välinformerade beslut, där alla närvarande känner sig delaktiga.

Smarta beslut ligger i linje med verksamhetens mål.

Välinformerade beslut är beslut där berörda parter varit med och bidragit med sina perspektiv.

Välinformerade beslut är baserade på relevanta fakta.

Smarta och välinformerade beslut hjälper oss att nå våra mål och är hållbara på lång sikt.

Skolledare ska alltid fatta beslut som har elevens lärande i fokus!

 

Bild: Colourbox

Referens: Bloggen är till största del en översättning av Simon Sineks tal ”Be the Last to Speak”;

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Simon Sinek: Be the Last to Speak