SPRÅK, MODERSMÅL OCH IDENTITET

Flaggor i pratbubblor.

Nu spetsar vi öronen och fokuserar på språk. Denna novembervecka håller vi fokus på modersmål, andraspråk, tredjespråk och svenska som andraspråk. På Malmö delars startsida hittar du lektioner och upplägg på urdu, makedonska, thailändska, rumänska, engelska och spanska.

Urdu

I arbetsområdet ”Skolgång i hemlandet i jämförelse med Sverige fördjupar eleverna sina kunskaper om skolan och skolsystemet i Pakistan och Sverige. Undervisningen under detta tema syftar till att ge eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas i jämförelse med svenska förhållanden och på så sätt utveckla sin kulturella identitet och sitt språk.

 

Makedonska

I det för årstiden passande området Tema årstider – höst presenteras undervisningsaktiviteter som visar hur man kan arbeta med textskapande som bygger på egna upplevelser. Fokus ligger på att tala, lyssna och samtala, språkbruk samt beskrivande- och sakprosa texter.

 

Thailändska

För elever med thailändska som modersmål finns en resurs om texttyper där eleverna fördjupar sina kunskaper om språkliga drag och texters uppbyggnad. Här ligger fokus på beskrivande, berättande och instruerande texter.

 

Rumänska

Arbetsområdet i rumänska inspireras av Läslyftet och uppmuntrar till fördjupad reflektion hos eleverna kring djurens liv i fångenskap. Undervisningen lägger tonvikten vid att eleverna ska bli medvetna textbrukare samt möjligheten att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.

 

Engelska 

Att låta eleverna skriva ett nytt slut på en befintlig novell är ett kreativt och spännande sätt att utveckla såväl sitt språk som sitt skrivande. För gymnasiet finns denna resurs som innehåller både ett bortklippt och ett befintligt slut om du blir sugen på att läsa författarens eget slut.

 

Spanska

I spanska hittar du ett spanskt smörgåsbord med 45 olika små uppgifter som alla syftar till att träna på språket. Uppgifterna resulterar dessutom i dagboksinlägg som presenterar det eleverna har tränat på.

 

Detta och mycket mer hittar ni i veckans kulinariska kunskapsbank. Saknar du något – hör gärna av dig om du vill bidra!

Var rädda om er!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.