Språkfestival avslutade förskolornas språkvecka

Tecknad fisk.

Med språket i fokus och med barnen på plats avslutades årets språkvecka med en språkfestival för Malmö stads förskolor. Mötesplatsen för evenemanget var Folkets park och under en hel förmiddag sprudlade parken av glada barnröster och engagerade pedagoger.

Språkfestivalen avslutade den språkvecka som under en hel vecka hade pågått runt om på Malmös förskolor och kulturinstitutioner. Syftet har varit att lyfta vikten av språk och kommunikation. Inte bara verbalt utan också i form av dans, sagor teater, musik, färg och form. Arrangörer för språkveckan var Anna Lundquist, Maria Rundquist Visser och Lotta Pering Jarl från Förskoleförvaltningen, i samarbete med Claes Carlsson från Folkets park samt Kicki Malm från Barnens scen.

På stora scenen drog festivalen igång med en skönsjungande femårskör från område D. 130 barn under ledning av Annika Josefsson på Barnkulturenheten, sjöng om spindlar och årstider, stjärnor och eldsprutande drakar.

– Räck upp handen när ni hör månaden när ni fyller år, uppmanade Annika Josefsson publiken, ett hav av dansande förskolebarn i neonvästar.

Därefter äntrades scenen av ännu en skönsjungande kör med 200 barn. Barn från förskolor på Kroksbäck och Holma och med i El Sistemakören, leddes genom sångerna av Elin Waileth, Maria Rundquist Visser och Helena Hagström.

I alla parkens hörn och vrår delade pedagoger och kulturaktörer med sig av sin verksamhet, lät barnen få prova på och bli inspirerade. Cirkus, rulla tunnband och hoppa som en loppa med Malmö Idrottsmuseet, sagoyoga, högläsning med fokus på TAKK, orientalisk dans samt dans och trummor, varvades med en rad andra spännande aktiviteter där olika uttryckssätt fick ta plats. Karin Sohlgren, barnbibliotekarie från Rinkeby var bland annat på besök och visade böcker på flera språk inspelade på PENpal.

Två kvinnor framför skyltar.
Emma Larsson och Susanne Anderlund på Mellanböcks förskola.

– Vi är här för att visa hur man kan arbeta med barns delaktighet och språkutvecklande genom PENpal, berättade Emma Larsson och Susanne Anderlund, förskollärare på Mellanbäcks förskola.

I huset för Barnens scen kunde barnen bland annat få gå deras tipsrunda där varje fråga med svaralternativ finns inspelade på en PENpal.

– Jag har ritat en fisk som ska visa en delfin den rätta vägen, förklarade ett barn som hade sällat sig till skapande av installation och sinnlig saga med Susanna Maier, IKT-pedagog i förskoleområde E.

Från Pedagogisk Inspiration Malmö var bibliotekarierna Maria Lindroth och Barbro Hallberg på plats. De visade Nosa på nätet, ett material från Statens medieråd. Nosa på nätet består av en saga och en lärarhandledning och riktar sig till äldre förskolebarn och barn i de tidiga skolåren. Det är ett material där barnens datoranvändning står i fokus och med sagan som utgångspunkt lär sig barnen att bli källkritiska. Till sin hjälp har de den lilla fantasifiguren Snytkorven som är en superundersökare. Under förmiddagen fick barnen höra en bit av sagan och prova på lekar för superundersökare.

Vädrets makter visade inte barnen sin bästa sida och vinden blåste friskt på under förmiddagens aktiviteter. Det hindrade dock inte närmare 1000 förskolebarn med pedagoger från att markera språkets betydelse delta, pröva, inspirera och inspireras.

Foto: Marina Walker