Språkveckan- det finns kraft i Malmö stad!

Teckning med guld och färg.

Under vecka 21 genomfördes den femte språkveckan sedan den startade 2014. I fyra år har den drivits av Förskoleförvaltningen. En härlig vecka fylld av aktiviteter för förskolorna där vi synliggör mångfalden och språken. Inte bara de verbala språken utan även de kroppsliga och estetiska uttrycken. Veckan avslutades i år precis som tidigare år med en språkfestival i Folkets park, och vädrets makter var med oss även denna gång.

Våra samarbetsparter är kulturförvaltningen, miljöförvaltningen samt fastighets- och gatukontoret och Barnens scen. Utöver detta engagerar sig förskolor, hela förskoleområden och enskilda kulturaktörer. Det sker möten och aktiviteter på flera olika sätt samtidigt och det är svårt att fånga in allt som sker. Jag vill ändå skriva några rader här i bloggen då det utifrån kanske är svårt att se allt engagemang och den process som varit under årens lopp.

Relationsskapande
Jag ser denna sprudlande vecka som ett levande bevis på att det faktiskt går att skapa goda relationer och samarbeten som är lärorika för oss här i Malmö stad. Det känns lite overkligt att tiden gått så snabbt sedan vi drog igång Språkveckan och vi som initiativtagare insåg nog inte riktigt vidden av det hela då. Vi fick möta en del skepsis och vi jobbade ganska hårt för att tala för alla de positiva delar vi kunde se med att få en återkommande vecka där vi alla skulle förenas. Det är jag glad för nu, utan vår ”naiva” övertygelse tror jag inte att vi hade varit där vi är idag. Erfarenheten har visat att det finns stor kraft i staden, den borde vi nyttja ännu mer.

Malmö stad står inför enorma utmaningar och förvaltningarna behöver varandra för att utveckla staden. Språkveckan har blivit ett sätt där vi på flera nivåer närmat oss varandra och nu efter fem år kan jag se att vi skapat en mycket starkare Vi-känsla. Såklart beror inte detta enbart på Språkveckan men jag vill tro att den ändå har ganska stor betydelse. Vi i staden gör det här för våra barn, för att barnen ska få synas och sätta sina spår i det offentliga rummet men de ska såklart också få uppleva och ge sig hän i nya upplevelser och erövra nya erfarenheter. Förhoppningsvis uppstår det möten som leder till idéer och kreativa processer. Annars är det gott nog att bara få uppleva och vara tillsammans i ett stort sammanhang, att få känna all den kraft som vi har här i Malmö stad.

Jag var med om flera fina möten under veckan, speciellt ett har etsat sig fast hos mig. Det var under workshopen ”Dansa din saga” med Rico Persson. Barn från olika avdelningar och barn med funktionsvariationer från Brandvaktens förskola möttes och det blev en fin, nyfiken kontakt mellan flera barn. Ett inkluderande möte där barn från olika ”världar” och med olika förutsättningar fick möjlighet att mötas.

Ett ökat engagemang
Under de år  som vi varit igång har det såklart hänt massor, den tydligaste utvecklingen som jag kan se är allt det som sker ute på förskolorna. För varje år har engagemanget ökats, vilket också varit ett av våra mål. Inspirationen till Språkveckan kommer från ett förskoleområde i staden så vår ambition har hela tiden varit att successivt få fler förskolor att engagera sig. Vi ville ge den möjligheten till alla barn i Malmö och i år var det många förskolor som bjöd på aktiviteter, hade öppet hus eller vernissage. Flera var också med i Folket park på fredagen, där de visade upp sina projekt. Det var även barn som presenterade och höll i aktiviteter. Ett förskoleområde bjöd på musik och lekar kring planeter, sopsortering och hållbar utveckling, ett annat hade det 100-språkliga barnet i fokus och bjöd på stillebenmåleri, musik och odling.

Kvinna tar selfie där fem personer syns i bakgrunden.

Rymden och hållbar utveckling, område söder 1.

Fler aktörer var i parken och över hela Möllevången spred sig rytmerna till dunkande djembetrummor och från stora scenen hördes härlig sång av Förskolekörerna, Elsistema och Kalle och Malin från område öster. Flera av de andra pedagogiska teamen erbjöd också aktiviteter, både i veckan och under fredagen i Folket park, det blev bland annat film och teater och några var sagoaktörer som underhöll. En framgångsfaktor är elever från olika skolor som agerar sig och uppträder för barnen, i parken läste elever från Rosengårdsskolan sagor och Örtagårdsskolan visade en föreställning inspirerad av boken Guji Guji av författaren Chih-Yuan Chen. Det är verkligen härligt att se vad det kan bli när alla är med och skapar!

Ensam är inte stark
Ja, språkveckan har växt och nu är vi många som är inblandade, vilket behövs. Ensam är inte stark, utan den stora kraften ligger i att vi gör detta tillsammans. I år inledningstalade Katrin Stjernfeldt Jammeh på språkfestivalen i Folkets park, hon sa bland annat att ”språk är makt, därför är jag innerligt glad över att stadens förskolor jobbar aktivt med språk och kommunikation” . Jag kan inte annat än hålla med henne och jag måste erkänna att jag också känner en stor stolthet över vad vi i Förskoleförvaltningen gör och att vi genom Språkveckan och mycket annat visar goda exempel på gynnsamma samarbeten.

Ett stort, stort TACK till alla som bidragit till detta!

Nu drar planeringen snart igång för nästa års språkvecka och då siktar vi på ett ännu större deltagande. Arbetar du i Malmö stad och vill engagera dig eller har idéer och tankar är du varmt välkommen att höra av dig till samordningsgruppen men det går också bra att kontakta de pedagogiska utvecklingsteamen.

Heja Malmö!