Talsyntes för ytterligare stöd i ”Att skriva sig till läsning”.

Pedagoger sitter vid bord med sina datorer och en man lutar sig fram för att hjälpa.

En solig men lite kylig dag, närmare bestämt 2 maj, gick ett antal pedagoger ner i Ribersborgsskolans gamla kolkällare för att bekanta sig med talsyntes och talande tangentbord.

Skolans gamla kolkällare är upprustad med en cool industriell känsla benämns numera som ”Kool IT”. Idag huserar den Vä Innerstadens Skoldatatek. Här utbildar Tobias Lindström elever och pedagoger i alternativa verktyg. Denna eftermiddag hade Tobias i uppdrag att introducera talsyntesen ViTal för pedagoger som vill låta elever använda sig av den i kombination med strategin ”att skriva sig till läsning via dator”.

Talsyntes ett stöd i elevers skriv- och läslärande

ViTal är ett läs- och skrivverktyg som kan läsa upp datortext med verklighetstroget tal. Eleven får omedelbar bekräftelse på det den skriver. När eleven skriver och samtidigt hör vad som skrivs blir det mycket lättare att upptäcka om ett ord eller en bokstav ”faller bort”. Några skolor i Malmö har licens för ViTal som de kan ladda ner till elevernas Premiumdatorer via IT-kompassen i Malmö stad. I samband med omorganisationen av Malmös skolor sommaren 2013 hoppas många att det ska kunna bli en gemensam licens för alla grundskolor i Malmö.

Ingemar för skrivande och Elin för uppläsning

Avbild hur talsyntesen ser ut.Det finns många röster att välja på i ViTal. Mona Wiklander i Sandviken rekommenderar att barnen använder rösten ”Ingemar” när de skriver eftersom han läser upp texten så som man har skrivit. Han säger ‘kat’ när det står ‘kat’ fast man menar katt.

Men för uppläsning av den färdiga texten låter rösten ”Elin” trevligare och mindre robotlik. ”Elin” är dock inte så bra att använda under själva skrivandet eftersom hon säger katt fast det står ‘kat’.

ViTal AnvändarguideOmslag till användareguide för vital.

Det finns en enkel användarguide för ViTal att hämta på nätet. Men på kursen fick deltagarna en praktisk genomgång för hur man installerar, startar och anpassa ViTal. ViTal kan även anpassas med individuella inställningar för varje elev. Det finns även andra program med talsyntes men ViTal tillhör en av dem som är enklast när det gäller att inställningar.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen