Tankar efter introduktionen – Skolledarskap i sikte

Sanna Sjöstrand och Ewa-lotta Benndoff.

Med solen i ryggen gick vi fulla av förväntan mot Pedagogisk Inspiration Malmö. Vad kommer “Skolledarskap i sikte” att innebära för oss? Vad innebär det egentligen att vara skolledare? Frågor som dessa kommer vi att få möjlighet att fundera över och få bättre insikt om under de närmaste tio månaderna.

Under de två inledande dagarna som vi tillbringade på Pedagogisk Inspiration Malmö fick vi möjlighet att gå Upplevelsestigen som innebär att vi mötte de stödfunktioner (t.ex. PI och HR) som finns inom Grundskoleförvaltningen. Här finns kompetens och engagemang som verkar för att Malmö ska vara en trygg arbetsplats för både elever och oss anställda.
Tänk om varje medarbetare kunde få ta del av den fantastiska apparat som Malmö stad är. Mötet med biträdande rektor Caroline Sjölin på Kryddgårdsskolan och före detta biträdande rektor Magnus Jervill,av oss en bild över hur det kan vara att gå från lärare till biträdande rektor. Helt plötsligt förväntas du kunna allt från en dag till en annan. Skrämmande men samtidigt en utmaning.
Många av de tankar vi lyfter här kan verka naiva för de som varit med länge men för oss är det viktigt att ha framtidstro. Det finns många hinder och för att klara av dessa krävs det en framtidsvision och mod. Vi ser att stödfunktionerna hjälper till i den processen.
Det är tydligt att Malmö som stad står inför stora utmaningar med ökat elevantal, lärare som ska anställas och jakt på nya skollokaler. Men är det någon stad som klarar det, så är det Malmö.
Text och foto: Ewalotta Benndoff och Susanna Sjöstrand


Ewalotta Benndoff och Susanna Sjöstrand arbetar som förstelärare på Österportskolan respektive Örtagårdsskolan.