Tell! Flerspråkigt digitalt studiestöd

NE och Malmö stads logotyper.

Nu kan elever på Malmö stads kommunala skolor få extra hjälp med skolarbetet på modersmålet, hemifrån. I samarbete med Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse erbjuder Grundskoleförvaltningen flerspråkigt digitalt studiestöd. Här kan du som jobbar inom grundskoleförvaltningen i Malmö anmäla elever till projektet Tell!

Tell! kan lättast beskrivas som läxhjälp på distans på modersmålet. Studiestödet sker med hjälp av videosamtal, chat, gemensamma drive-dokument och Classroom på Google-plattformen. Våra studiestödjare är högskolestudenter med mycket goda kunskaper i svenska och modersmålet.

Just nu kan vi erbjuda studiestöd på arabiska, somaliska, dari, pashto, thai och urdu.

Tell! vill nå elever som…

  • Går i årskurs 4-9
  • Har god digital kompetens och tillgång till dator och uppkoppling hemma
  • Är motiverade att arbeta med skolarbetet på fritiden

Vi erbjuder….

  • Fasta inbokade tider med studiestödjare 1-2 gånger i veckan (45 minuter/tillfälle)
  • Längre fram kommer vi också ha öppet studiestöd som man kan använda vid behov (en kväll i veckan per språk).

    Klicka här för att anmäla elever till projektet!