TEN – ett skandinaviskt nätverk kring telepresence

Telepresence logotyp.

Världen öppnar sakteliga upp sig igen och fysiska konferenser är åter på agendan. Under tre dagar åkte vi till Helsingör i Danmark för att delta på TEN (Telepresence Network Experience). TEN är ett Erasmus+projekt (EU- finansierade skolutvecklingsprojekt) som syftar till att synliggöra och stötta telepresence i skoldagen för elever med långvarig frånvaro. Telepresence är en teknik som möjliggör en närvaro där personen i sig inte kan vara fysiskt på plats.

På konferensen samlades deltagare från Sverige, Norge och Danmark för att ta del av ny och befintlig teknik som finns på marknaden, lyssna till berättelser från elever som är beroende av tekniken samt bakgrunden till långvarig frånvaro. Konferensen inleddes med en föreläsning från Socialstyrelsen i Danmark som forskat på vad det är som ligger till grund för skolfrånvaro, rapporten visar på att elever sällan blir tillfrågade varför de inte kommer till skolan utan det blir oftast ett tyst konstaterande. Barn med autism och ADHD sticker ut i rapporten med hög frånvaro och orsaker kan till exempel vara lärmiljö, relation till skolkamrater eller hemförhållande.

Ett fall av skolfrånvaro visade sig bero på att barnet tyckte det var obehagligt att gå hem själv från bussen efter skolan och att det inte var någon hemma när hen kom hem. Telepresence blir därför inte lösningen i alla fall av långvarig frånvaro, det är viktigt att man först utreder orsaken. Det är också skillnad på barn som vill vara i skolan men inte kan på grund av sjukhusvistelse och barn som helt enkelt inte vill vara i skolan. Konferensen fortskred med fokus på implementering av telepresence.

För att lyfta in telepresence i skolan krävs det först att man identifierar det långtidsfrånvarande barnet och dess behov sedan behöver man undersöka möjligheterna till delaktighet. Det är viktigt att det är barnet som är i fokus under hela processen då det är barnet själv som kan tydliggöra vilket behov hen har. Dominic Summerton från Göteborgs Digitalisering och Innovation nämner i sin föreläsning vilka faktorer som är viktiga för en lyckad implementering av telepresence. Dessa faktorer är intresse, digital kompetens, digitala klassrum, utbildning av tekniken, uppföljning och support.

Alla inblandade behöver också vara delaktiga på resans gång, barnet, föräldern, skolan och förvaltningen. Utöver dessa faktorer är det viktigt att implementeringstiden är väl anpassad utifrån förutsättningarna där man till exempel börjar småskaligt i elevens favoritämne. Det är viktigt att ha i åtanke att telepresence inte är en universallösning som passar alla, men det är väl värt att prova som en metod av flera för att hjälpa en elev att kunna närvara i skolan. 

De leverantörer som deltog i konferensen för att visa sina produkter var No Isolation, GoBe Robots, Shape Robotics och OriHime. De var leverantörer som hade samma syfte i grunden men som tagit sig an problemet och utvecklat sina produkter på helt olika sätt. Vissa robotar var byggda med skärm för att kunna se personen bakom medan andra robotar var utformade som just en robot där användaren inte behöver känna sig nödgad att visa sig själv beroende på vilken situation användaren sitter i, till exempel vid sjukhusvistelse. De som särskilde produkterna i stort var att de alla hade olika approach till att delta i sammanhanget.

Där en robot körde runt på två hjul men var endast 15 centimeter hög var en annan byggd med samma idé men snarare 120 centimeter hög. Vi kunde även se skillnader på var i världen produkterna vara framtagna där en japansk robot hade ett manga-likt ansikte med gröna ögon och en norsk robot hade ett för Skandinavien alldagligt ansikte med pixlade ögon. Beroende av barnets bakgrund och behov kan olika robotar fylla en funktion i deras vardag och ge dem meningsfullhet. Barnen får även en chans att få vara med i en kontext som de annars kan bli fråntagna vid långvarig frånvaro.

Håll utkik efter fler uppdateringar från TEN!

Jennie Ingelsson och Annie Bergh 

Grundskoleförvaltningens Digitaliseringsenhet