Tillitsverket del 1 – Med lekens förändringskraft i fokus

Tygstycken och kuddar i ring.

Hösten 2019 var jag inbjuden till en upplevelsebaserad workshop med Tillitsverket och jag visste inte vad jag hade att vänta eller vad jag skulle förvänta … Tillitsverket, jag tänkte att det skulle ha något med tillit att göra. Framför allt eftersom det var ledningsgrupper som var inbjuda – kanske hur vi skapar och förebygger tillit av och för medarbetare i våra verksamheter. Men oj så fel jag hade, det var ju så mycket mer än så …

Dagen för workshopen kom, vi står ett gäng tillsammans i en stor ring och lyssnar till en från Tillitsverket som berättar hur denna eftermiddag ska se ut och vad vi hade att vänta. Plötsligt, från ingenstans, kommer ett troll inrusande. Min kollega som stod bredvid hamnade nästan i min famn – det var en skräckblandad förtjusning och så fortsatte det resten av eftermiddagen med denna upplevelsebaserade workshop, för visst var det en upplevelse. Allt ifrån skeppsbrott till försvunna skatter fick vi uppleva. Tillsammans hade vi påbörjat en resa med fokus på lekens förändringskraft och livsviktiga funktion för människans utveckling … Men med ett tydligt fokus på känslor och alla de känslor som ryms i oss människor – det som definierar att vara en människa med vad allt det innebär. Här fick de finnas, här fick de ta plats och ingen känsla var för stor eller för liten.Tygstycken ligger på glovet.

Den upplevelse och de erfarenheter jag fick under denna workshop satte spår, i mig och i min kropp. Jag ville på något sätt låta medarbetarna på Lindängehus få uppleva det jag hade upplevt – så att de i förlängningen kunde ge barnen den känsla av förtrollning, samhörighet och gemensam upplevelse som bara leken kan ge … Jag tog därmed kontakt med Stina Balkfors från Tillitsverket och lyckades boka in dem under en verksamhetsutvecklingsdag hos oss under våren 2020. Äntligen skulle även medarbetarna få uppleva och upptäcka det som jag hade fått uppleva och upptäcka – lekens magiska värld och kraft till förändring. Men framför allt få detta bekräftat, än en gång …

”För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse […] Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande […]” (Lpfö18, s8)

Men. Så kom då 2020, det blev mars och ordet corona19 var på allas läppar. Anders Tegnell var den mest omtalade och uppmärksammade mannen i Sverige. Av förklarliga själ blev aldrig den där väl inplanerade workshopen med leken i fokus tillsammans med Tillitsverket av för oss på Lindängehus och tiden gick …

Vi skruvar fram tiden ett år, mars 2021. Jag får ett mail från vår dåvarande rektor med texten ”Av intresse?” med ett bifogat informationsblad där jag b la kan läsa följande information:

”Vid fyra tillfällen under ett läsår har ni möjlighet att tillsammans med Tillitsverket skapa utgångspunkter för både barn och vuxna att ta med känslighet och dess uttryck på ett inspirerande och annorlunda och utvecklande sätt. Finnas tillsammans i glädje och skratt, nyfikenhet och inlevelse, för förståelse och samspel, i lek och skapande. Allt detta med spännande förvandlingar av fysiska miljöer. Detta för att stärka det relationella perspektivet som är grunden för såväl barns lärande som välmående …”Liten docka sitter på liten täljd leksakshäst.

Av intresse? Självklart. Det fanns tydligen en mening med att Tillitsverket och Lindängehus skulle mötas och våra vägar korsas. Jag gick på ett informationsmöte tillsammans med två medarbetare och strax innan sommaren och allas semestrar stod det klart att hösten 2021 skulle Tillitsverket komma till oss för att utforska och driva projektet ”Känslighet”.

Hösten 2021 är här och fortsättning följer …

 Referenser:
Skolverket. (1998). Läroplan för förskolan (Reviderad 2018) Hämtad från:

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf