Tillsammans är man mindre ensam – och väldigt mycket bättre

Någonstans i något flöde svischade en artikel förbi som beskrev hur samarbetet i ledningsgrupper påverkar resultaten i en organisation. Ett gott samarbete ger ett bättre resultat helt enkelt. Liknande rapporter finns som visar att lärares samarbete påverkar elevers resultat på samma sätt. Gott samarbete – goda resultat och vice versa. Så med andra ord – samarbete är viktigt!
Att få till ett gott samarbete är inte alltid enkelt. Man måste förstå syftet med att man är en grupp, ett team, och man måste vara överens om vad gruppens uppgift är. Och man måste förstå att våra olikheter, d.v.s. våra färdigheter och erfarenheter, kompletterar varandra och därigenom ökar vår förmåga att lösa komplexa problem. Som rektor har man en unik roll på skolan. Man är den enda med denna titel och det ansvar det medför. På ett sätt ganska ensamt alltså. Och därför desto viktigare att ha god vilja och förmåga att samarbeta. Och inte minst se till att omge sig med personer som inte är likadana som sig själv. Då blir man helt enkelt mycket bättre än vad man egentligen är!
blogg
I min ledningsgrupp är vi medvetet sammansatta utifrån våra olika färdigheter och erfarenheter. Vi har tillsammans med organisationspsykologer identifierat och formulerat vilka olika roller vi har i gruppen, vad syftet med vårt gemensamma arbete är och vilka gemensamma spelregler vi har när vi träffas. Det har varit ett viktigt arbete och vi har lärt känna varandra och utvecklats som grupp genom detta. Det innebär inte att vi inte har olika åsikter om hur saker ska göras eller vad som är viktigast för vår skola just nu. Men just för att vi vet att det är viktigt att vi tänker och tycker olika så blir det inte ett problem för oss. Vi ser till att använda våra olikheter på ett konstruktivt sätt och vi är alltid lojala mot varandra och gruppens beslut. Och vi fattar troligtvis mycket bättre beslut tillsammans än vad vi skulle gjort var och en för sig.
Igår träffade jag kollegorna från grannskolorna i Rosengård och diskuterade hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla våra skolor och öka måluppfyllelse och gymnasiebehörighet för våra elever. Vi vet att det spelar roll vad vi gör och vi vet att vi kan påverka framtiden för de elever som finns på våra skolor. Vi har bestämt oss för att samarbeta och hjälpas åt. Vi har bestämt oss för att vårt samarbete är viktigt. Vi har bestämt oss för att dra nytta av varandra och samarbeta för att lyckas i våra uppdrag. Det är en fantastisk möjlighet och jag känner mig oerhört priviligierad att ha blivit inbjuden till detta. Här finns erfarenheter, idéer, kunskaper och kontakter som min skola kommer att få nytta av. Och förhoppningsvis kommer jag att bidra med det jag kan och tillföra denna nya grupp något som gör att vi blir bättre än vad vi är var och en för sig. Jag känner mig hoppfull, inspirerad och stärkt av vårt möte och ser fram emot att få berätta mer om detta längre fram!