Hur man blir Sveriges bästa NT-kommun

Kvinna häller blå vätska i provrör.

Hur man blir Sveriges bästa NT-kommun. Påståendet som är tänkt som en fråga har inget enkelt svar. Det är dock vår vision. Vi är fyra NT-utvecklare som arbetar på Pedagogisk Inspiration i Malmö. Tillsammans utgör vi NT-gruppen, NT står för naturorienterande ämnen och teknik. Vi arbetar med att stödja och utveckla de systematiska utvecklingsinsatserna inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik i Malmö stads grundskolor, som avser att arbeta för en mer likvärdig skola. Arbetet bedriver vi tillsammans med pedagoger i Malmö stad för att utveckla NO- och teknikundervisningen.

Vi vill öka elevernas intresse för naturvetenskap och teknik. Största delen av vår tid är vi ute på utvalda skolor för att öka lärandet och utvecklingen hos pedagoger för att därigenom öka elevernas måluppfyllelse. Arbetet sker både kollegialt och individuellt på skolor med fokus på att tydliggöra strukturen kring planering-undervisning-bedömning.

Förutom att stödja och utveckla NO- och teknikundervisningen i Malmö stads grundskolor är vi delaktiga i olika projekt. Till exempel ett internationellt forskningsprojekt där sju skolor medverkar (två från Malmö, tre från Norge och två från Holland). Projektet heter Nordforsk och är ett samarbete med Malmö Universitet (MAU) där vår roll bland annat är att vara med och skapa ett NT-material som har ett inkluderande och språkutvecklande perspektiv. 

Pedagoger bygger gradäng.
Fysikövningar vid gradäng/uteklassrum.

Med kollegor som tillhör gruppen Pedagogiska skolgårdar har vi hållit i workshops. Dessa workshops har vi erbjudit för att visa och ge exempel på hur utomhuspedagogik på ett enkelt och roligt sätt kan integreras med NT-undervisning och på så sätt skapa flera olika lärmiljöer för eleverna.

Tillsammans med fritidshemsutvecklarana har vi inspirerat kring ”Snilleblixt-konceptet”, en teknikmetodik som främjar samarbete mellan skola och fritids.

I startgroparna ligger ett alldeles nytt samarbete tillsammans med serviceförvaltningen som går under namnet ”REBUS”. Projektet handlar om hållbar utveckling och går ut på att göra skolor mer medvetna om hur man kan energispara genom att göra medvetna val.

Ytterligare projekt vi varit involverade i har varit Äventyret och vi har även producerat en del material till ”Malmö delar – en didaktisk resurs”, till exempel arbetsområden om Rymden, Kraft och rörelse eller Näringskedjor för att nämna några.

En stor del av vårt arbete handlar om att stödja skolorna i deras arbete med NTA.

Instruktion till experiment.
Uppdrag i NTA-tema Flyta eller sjunka.

NTA står för ”Naturkunskap och Teknik för Alla” och är ett skolutvecklingsprogram med tillhörande experimentmaterial som utvecklats av Linköpings och Stockholms Universitet. Det finns 26 olika teman och till varje tema finns färdiga klassuppsättningar med experimentlådor som lärare servas med. Cirka 50 % av Sveriges kommuner är medlemmar i NTA och Malmö har varit det sedan 2017.

Barn gör kemiexperiment.
Uppdrag i tema Kemiförsök.

Alla NTA-skolor och dess pedagoger får fortbildning i det tema som respektive pedagog ska jobba med. Som lärare får man alltså prova de flesta experiment innan man ska genomföra dem med sina elever. Dessutom får man under utbildningen tips och idéer, kopplingar till Lgr 11 och mycket annat från en erfaren pedagog.

Utöver denna fortbildning får varje pedagog stöttning från någon av oss NT-utvecklare. Stöttningen sker i form av handledning och klassrumsbesök, ungefär varannan vecka, och löper vanligtvis under en till två terminer. Ett unikt arbetssätt som endast erbjuds i Malmö och som NTA följer med största intresse.

I nuläget finns det 15 Malmöskolor som arbetar med NTA. Intresset för NTA och vårt arbete med NT har ökat och spridit sig i staden den senaste tiden. Detta är vi såklart mycket glada för.

Hur blir man då Sveriges bästa NT-kommun? Det beror väl på vad som menas med bäst? Om det ens går att mäta? Frågorna är många och svaren likaså. Vi tror emellertid att det vi gör är framgångsfaktorer för en god NT-utveckling.

Om du vill veta mer om oss och vad vi gör är du hjärtligt välkomna att höra av dig till:

Anna Levin anna.levin5@malmo.se

Helena Holmström helena.holmstrom@malmo.se

Louise Wadenhammar louise.wadenhammar@malmo.se

Richard Kristiansson richard.kristiansson@malmo.se