Tingdammsskolans satsning på NT!

Kerstin Sjöberg.

Vårterminen 2018 valde Tingdammsskolan, med rektor Kerstin Sjöberg som initiativtagare, att gå med i Malmö stads satsning på NTA. Nedan kan du läsa om Kerstins tankar nu ett år senare och få ta del av hennes tankar kring satsningen.

Vad skulle du säga var den största anledningen till att du satsade på NT på din skola?

Vi hade redan tidigare varit igång med att bland annat bygga upp egna NO och teknik-lådor på skolan tillsammans NT-utvecklare från Pi vårterminen 2016 för att få in mer praktisk NO i klassrummen. Vi ville ha olika lådor för att förenkla och för att göra undervisningen roligare för eleverna, mer laborativt och mer utmaningar för barnen.

Då, våren 2018, såg vi chansen. Det är det här vi har varit inne på men i och med NTA, går man ett steg längre. Just med kombinationen med utbildning och kompetensutveckling för lärarna i anslutning till de olika temana.

Hur tycker du att NO och teknikundervisningen på din skola har påverkats av NTA?

Medvetenheten kring NO och att alla arbetar laborativt gör att det blir en röd tråd. Att pedagogerna har ännu bättre koll på den röda tråden och ser vad nästa steg är och en nyfikenhet kring vad har eleverna gjort innan. Vad har eleverna med sig för begrepp när de kommer till mig och vad bygger nästa tema vidare på?

Vi skrev in NT-satsningen som en aktivitet i vår åtagandeplan kring att höja kunskapsnivån för eleverna. När vi gjorde utvärdering i julas så kan jag säga att det är sällan som man får så renodlat positivt feedback på någonting.

Ett axplock av citat från pedagogernas utvärderingar;

Konkret lärande, ämnesdidaktiska begrepp i sina sammanhang.

Allt material är på plats och gemensam struktur

Mycket positivt – skapar tydligt engagemang från eleverna, de diskuterar och resonerar mer och vill testa olika lösningar

Eleverna ser fram emot nästa lektion.

Vikten av att arbeta laborativt har synliggjorts

Elevernas intresse ökar, mkt praktiska uppgifter. Allt material på plats vilket underlättar för läraren och positivt att mål och planeringar är klara.

Nyfikenhet och ökad förståelse, eleverna har längtat efter varje ny utmaning.

Kan man uttrycka det bättre? ler Kerstin.

Under första tiden i satsningen fanns en NT-utvecklare som handledare, klassrumsbesök med handledningstillfällen. Hur ser du på det upplägget?

Det höjer kvalitén ett steg vidare. För då har man någon som observerar och man kan ställa frågor och föra samtal med. Jag tänker att när NT-utvecklaren kommer till klassrummen så ser de hur det fungerar på olika skolor och kan sprida och förmedla kunskap och kan upplysa om var hakarna kan vara och var lärarna behöver mer utbildning eller utmaning.

Vad är det bästa med NT-satsningen (NTA)?

Att pedagogerna får en fördjupad utbildning i varje nytt tema och att man inte behöver ordna fram grejer; beställa och fixa inför sina laborationer och sedan hålla dem uppdaterade inför nästa gång. Här kommer allt material i en låda! När man är färdig med temat skickar man tillbaka lådan så fylls på och så får man en ny låda till nästa termin. Helt fantastiskt! Lyxigt! Det tar väldigt mycket tid om pedagogerna ska hålla på med allt detta att fylla på och beställa grejer. Det är ett väldigt genomtänkt koncept.

“Kvaliteten på NO-undervisningen höjs och eleverna längtar till varje nytt lektionstillfälle – det är väl det allra bästa!?” säger Kerstin.

Skulle du rekommendera NTA-satsningen till andra skolor?

Absolut, absolut – självklart!