Träd i tiden

Gammal jeep står i stenlandskap.

Steven Lane är hantverkare med sin bas i Nya Zeeland. Det han skapar utgår främst från trä som han samlar längs kusten efter att naturen har bearbetat det. Denna korta film visar på hur det som lätt kan betraktas som obrukbart faktiskt kan få vara med igen. Steven gör allt från hörlurar till glasögon från de material han hittar i naturen. Han lyfter fram vikten av att inte bara slänga det vi inte vill ha längre. Om vi ska fortsätta utvecklas på Jorden är det viktigt att ta tillvara på de resurser som finns. Det finns säkert mycket att lära av Steven Lane, frågan är var man börjar?