Tygelsjöskolan – blickar framåt med ettor och nollor i sikte

Exteriör på Tygelsjöskolan.

Vi fortsätter att följa arbetet på Tygelsjöskolan kring deras digitaliseringsarbete som mycket tydligt följer samma utveckling som på många andra skolor runt om i Malmö. Detta är inlägg två av tre kring deras arbete. Vi har gått på djupet och intervjuat skolledning och personal för att ta reda på hur de ser på det arbete de utför och vi möttes av många olika röster som speglar vad pedagoger över hela världen funderar kring just nu.

Att visa oro inför vad som utspelar sig runt om oss är inte likställt med att inte vara positiv utan här blandades oro, osäkerhet och rädsla med nyfikenhet, kreativa lösningar och en tillförsikt till att det här kommer vi att lösa tillsammans. Till och med kan man säga att oron/rädslan triggade nyfikenheten på att hitta lösningar till hur de skulle nå ut till alla sina elever. 

Pedagogerna tycker att de fått mycket hjälp med att bygga upp sin digitala kompetens genom bland annat när de fick gå specialpedagogiska lyftet där ett flertal digitala verktyg presenterades men de känner också ett stor stöd från skolledningen som inspirerar oss till att satsa på Google Certified Teacher vilket är något vi har lärt oss väldigt mycket om den Googlemiljö som vi har i Malmö stad. En pedagog säger: “Det finns en styrka i att alla Malmös kommunala skolor kör på samma linje med t ex GSuite, med gemensamma riktlinjer och samma digitala verktyg. Därför kan syskon vara stöd till varandra – eftersom de alla har samma homogena erfarenheter.” All input som de får berättar de, stärker deras kollegiala lärande och de vågar prova mer och mer tillsammans. Ännu viktigare, poängterar de, är att de också lär sig tillsammans med sina elever. Det går inte att vara expert på allt men tillsammans kan vi klara vad som helst, pedagoger och elever. En pedagog uttryckte sig så här: ”I vårt kollegium finns det inte en pedagog som är expert på allt inom digitalisering utan här är vi alla experter inom olika områden och så hjälps vi åt.” Genom att lära av varandra, gå lugnt framåt och luta sig mot grundtryggheten i sin parallell så känner pedagogerna att det är roligt att ge sig ut på outforskad mark, att våga testa tillsammans med sina elever och kollegor och att detta leder till en gemensam grund, ett gemensamt lärande. 

Här följer en del konkreta tips som kollegorna på skolan gärna vill dela med sig av: 

 • När man arbetar med de yngre eleverna behöver vi tänka på att det kan vara svårt att bara säga ett klockslag för när de ska börja – de kanske ännu inte kan klockan. 
 • Viktigt att ta det stegvis med eleverna och utgå från de verktyg de redan kan – inte stressa dem – en sak i taget och tar det lugnt fram.
 • Se till så att eleverna lär sig sina lösenord till datorn ordentligt.
 •  Viktigt att alltid ha med sig elevernas kontaktkort om det skulle vara så att var jag än är kan jag kontakta de barn som jag kanske inte får kontakt med via datorn.
 • Vi utarbetar rutiner tillsammans
 •  Allt man har i klassrummet som går att ta med sig in i det digitala hjälpmedel, per eleverna att skapa trygghet i Classroom – ha kvar läsläxa på onsdagar tex … osv så mycket lika rutiner som möjligt … 
 • Bjuda in varandra i våra olika Classroom av flera anledningar – dels för att lära av varandra men också om någon blir sjuk
 •  Kul med Hejdåsången/rutiner som de är vana vid – då kan de två eleverna hålla i det så som vi gör i klassrummet – det finns så många möjligheter
 • Medvetna om vad som händer, behålla lugnet, vara trygga i att detta kommer att lösa sig, testa något moment per dag – fortsätta som vanligt. Planerar jag en digital lektion – använd den vid annat tillfälle i klassrummet. 
 • En begreppslista – för ord som handlar om digitalisering är att rekommendera för det är inte säkert att de yngre barnen alltid vet vad tex länk, adressfältet, ladda upp en fil osv betyder.
 •  Viktigt att vi visar barnen ramarna tidigt så att de vet vad det är som gäller och vad är det läraren vill att jag ska göra. De behöver känna till våra förväntningar på dem.
 • Går genom Classroom tillsammans med dem – vad förstår ni – vilka problem stöter ni på?
 • I början kommer det säkert mer att handla om det relationella och inte så mycket undervisning i början.
 •  Tanken var att det skulle se ut som en skoldag
 • Har Classroom sedan årskurs 1 – viktigt att det är lekfullt, en sak i taget, utnyttja mediet, lära sig lösenordet, hur gör ni om ni stöter på ett problem, hur kan pedagogen bli tydligare i sina instruktioner – viktigt att inte bara förutsätta att alla kan.
 • Viktigt att eleverna känner sig sedda även när om vi skulle behöva arbeta med nätbaserad undervisning. … hitta former som funkar för oss i de här gruppen kring incheckning och utcheckning.

Det är så lätt att påverkas och känna sig stressad av alla tips och möjligheter som sprids via sociala medier i all välmening men det är viktigt att vi är starka och trygga tillsammans på vår arbetsplats uttrycker de och säger vidare, att vi tar ett steg i taget och lär oss tillsammans och på så sätt blir alla utmaningar vi möter lättare att ta oss an.

Vi ska gå in i det och så ska vi hjälpas åt – ingen har facit – ingen vet vad som kommer att funka –allas gemensamma kunskap/kompetens så kan vi lyckas tillsammans. Vi måste hitta en gemensam nivå tillsammans.”

 På just den här skolan känner pedagogerna att de behöver tänka till lite extra bara då de arbetar med de yngsta eleverna men därmed inte sagt att inte yngre elever kan lära sig Classroom, Google Meet osv. Tvärtom säger de, här har vi upp till årskurs tre och vårt mål är att  börja tidigt med ettor och nollor (F-klass) för att bygga upp deras digitala kompetens.

Här är del ett i bloggserien: IT-terapi på Tygelsjöskolan

Här är del två i bloggserien: Tygelsjöskolan – blickar framåt med ettor och nollor i sikte

Här är del tre i bloggserien: Tygelsjöskolan om digitalisering som så mycket mer än ettor och nollor