Utbildning Radikalisering av elever – bakgrund, tidiga signaler och förebyggande arbete

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

Hösten 2016 hade personal från grundskolornas elevhälsoteam möjlighet att få ta del av en föreläsning med innehåll om radikalisering av elever-bakgrund, tidiga signaler och förebyggande arbete.

Förfrågningarna har varit många om att åter anordna föreläsningen, vilket vi nu har kunnat lösa. Utbildningen riktar sig till elevhälsans personal som ej deltog 2016, max 2-3 personer/skola.
Inbjudan kommer att skickas till rektorerna som lyfter frågan i elevhälsoteamet.
Målgrupp: Skolsköterskor, kuratorer, psykologer, specialpedagoger m.fl. som ingår i elevhälsoteamen, max 2-3 personer/elevhälsoteam/skola

Tid: 11 april kl 08.30-12.30 alternativt 13 april kl 08.30–12.30. Du anmäler dig till ett av tillfällena.

Plats: Kockums Fritid
Om utbildningen

I denna utbildning går vi bland annat igenom Radikalisering och Våldsbejakande extremism i olika former. Vi tittar också på hur man upptäcker de tidiga signalerna bland ungdomar idag. Genom en workshop kan vi dessutom gemensamt identifiera de tidiga signalerna och agera förebyggande.

Föreläsare
Felix Unogwu
• Arbetar på Pedagogisk Inspiration – Grundskoleförvaltningen
• Statsvetare
• Konflikthanteringsspecialist
• Arbetat i 22 länder de senaste 12 åren med deradikalisering av unga och rehabilitering av bla barnsoldater
• Jobbat med Världsbanken m.fl.
• Driver avradikaliseringsarbete i Sverige (Avradikalisering.se)
• Driver Kommon Ground
Rafi Farouq
• Arbetar på Pedagogisk Inspiration – Grundskoleförvaltningen
• 18 års arbete med ungdomar i utanförskap och radikalisering
• Specialistkompetens i avhopp från våldsbejakande rörelser
• Mentorsarbete i många särskilt svåra fall med goda resultat
• Bedrivit över 50 projekt i Malmö och driver SafeSpace Malmö.
• Driver Flamman Ungdomarnas Hus i Malmö
• Driver Sociala Projektcentrum i Malmö
• Driver avradikaliseringsarbete i Sverige (Avradikalisering.se)

Anmäl dig här
Vid ev. frågor kontakta: Ingrid Hansson, samordnande kurator, Centrala elevhälsan.
Tel: 0708-112 362