Utbildningsministern tog del av ”ASL i Malmö stad”

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

När utbildningsminister Gustav Fridolin kom till Malmö för ett dialogmöte med skolaktörer från sydvästra Skåne gavs möjligheten att berätta om ’Att Skriva sig till Läsning’ i Malmö stad.

Charlotte Christofferssen, Gustav Fridolin och Roberto Citterio.
Utbildningsminister Gustav Fridolin med Charlotte Christoffersen (t.v.) och avdelningschef Roberto Citterio på Pedagogisk Inspiration Malmö (t.h.).

Den största delen av dialogmötet den 28 september ägnade utbildningsministern åt att presentera och diskutera den svenska skolans utveckling och det gemensamma ansvaret för att stärka svensk skola. Bland annat tog han upp vikten av inkluderande undervisning och betydelsen av stöd under de tidiga skolåren. Han talade även om regeringens lågstadielöfte En läsa-skriva-räkna-garanti.

Utbildningsdepartementet hade önskat en presentation om ett praktiskt exempel i Malmö stad. Efter några förslag från Grundskoleförvaltningen valde representanterna från utbildningsdepartementet ’ASL i Malmö stad’, vilket var oerhört glädjande. För mötets deltagare berättade jag kort vad ASL handlar om, hur Malmö stads ASL-satsning är uppbyggd samt förmedlade några ”lärarröster”. Ta del av min presentation här:

Charlotte Christoffersen
samordnare ”ASL i Malmö stad”
Pedagogisk Inspiration Malmö

Foto:
Anders Malmquist
Kajsa Sigvardsson