Vad är FLL FIRST LEGO LEAGUE och varför bör du delta med din klass/barngrupp/grupp av unga? Del 1

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

I Skåne har vi haft Regionfinal för FLL sedan 2017 men det har funnits i Skandinavien sedan år 2000. Läs mer om detta i den serie av blogginlägg  om FLL som publiceras här i tre delar under vecka 34. Att arbeta med FLL innebär att arbeta med verkliga utmaningar och finna lösningar på hur närmiljön kan förbättras/förändras utifrån våra ungas sätt att se på tillvaron. Här får våra unga kontakt med näringsliv och samhället och möjlighet att utveckla tankar/produkter i ett nära samspel med dem. Att arbeta med de processer som ingår i FLL så sätts programmering och teknik i ett sammanhang för våra unga där de med dessa som verktyg kan påverka och förändra samhälleliga strukturer då de utvecklar sina entreprenöriella förmågor i autentiska sammanhang.

Vad är First Lego League?

FIRST LEGO League är en världsomspännande tävling med över en kvarts miljon tävlande elever där tävlingsmomenten varje år utgår från ett nytt tema. De senaste åren har det handlat om vattenförbrukning/användning, rymden och att skapa funktionella samhällen för alla. Temat för 2020 släpps den 12 september. Tryck på länken för att få en liten försmak på vad årets tema kommer att handla om: https://hjernekraft.org/fll/for-lag/oppdrag. Du kan anmäla dig till tävlingen f o m den 15 april 2020 och ända fram till slutet av september: https://hjernekraft.org/. Regionfinal Skåne är öppen för deltagande lag från hela Skåne med omnejd. 

 

Genom att arbeta med  FIRST LEGO League får barn och ungdomar uppleva forskning och teknik på ett autentiskt och modernt sätt. De samarbetar kring att hitta innovativa lösningar på riktiga problem. Tävlingen återkommer varje år och vänder sig till barn- och ungdomar mellan 10-16 år. Det finns kategorier även för de yngre barnen ner till 4 år gamla men mer om det längre fram. Genom att anmäla elever i lag till tävlingen stärker du som är deras lagledare/mentor/gruppledare deras innovativa, lustfyllda och meningsfulla lärande samtidigt som du bidrar till att de breddar sina valmöjligheter och kompetens till gymnasiet genom att ge dem en större inblick i vad de tekniska och naturvetenskapliga ämnen innebär och innehåller. FLL är ett fantastiskt sätt för att uppnå både de grundläggande färdigheterna och de högre kunskapskrav inom flera ämnen som naturvetenskap, matematik, svenska, teknik, programmering och många andra ämnen beroende på vad som är årets tema. I FLL får lagmedlemmarna öva på att ingå i ett lag. De får även större förståelse för vad som krävs för att lyckas, vilket är en god förberedelse inför arbetslivet. Här ryms roller som projektledaren, formgivaren, mekanikern, forskaren, fotografen, programmeraren. Hela arbetet genomsyras av att kärnvärden som inkludering, samarbete och kommunikation.

 

Idag och i framtiden behöver vi ha djup kunskap om digitaliseringens möjligheter. Elevernas programmeringskompetens kommer därmed att behöva utvecklas i takt med denna omställning.  Under rådande situation vet vi dessutom hur viktigt det är att vi arbetar tvärsektoriellt och gemensamt för att lösa komplexa samhällsproblem.  

 

Stiftelsen FIRST Scandinavia som arrangerar FIRST LEGO League grundades i september 2000 för att ge barn och ungdomar bra lärande och utbildningserfarenheter med vetenskap, matematik och teknik och genom detta bidra till att allt fler väljer vetenskaplig utbildning. FIRST LEGO League är ett av stiftelsens två största och viktigaste projekt. FIRST Scandinavia har sitt huvudkontor i Bodö i Norge. Stiftelsens samarbetspartner är Sällskapet FIRST Scandinavia Partner AS (stiftades år 2010) och är en officiell samarbetspartner till stiftelsen . FIRST Scandinavia Partner AS hanterar bland annat spridning, service och support av varor och tjänster gällande stiftelsens projekt. 

 

Anmäl elever i lag till tävlingen. Det finns många olika sätt att göra detta rent organisatoriskt då ni kan anmäla hela klasser/grupper för att arbeta med temat men där ni sedan på ett eller annat sätt utser vilket/vilka lag som ska tävla i Regionfinalen. Beroende på ålder finns det följande kategorier att välja mellan. Uppmärksamma att upplägget för de allra yngsta förskolebarnen (4-6 år) och (6-9 år)skiljer sig något från Challengekategorin.  

 

FLL Challenge (10-16 år)

FLL Jr  Explore (6-9 år)

FLL Jr Discover (4-6 år) Denna kategori är väldigt ny och den finns ännu inte i Skåne. 

 

Den 24/8 håller vi ett likadant informationsmöte som vi hade den 3/6 igen kring FLL Regionfinal Skåne 2020. Missade du det förra, har du kollegor som gärna hade velat delta eller vill du vara med en gång till? Ni är alla varmt välkomna att delta som åhörare om du är nyfiken på att veta mer om vad FLL är eller om du vill delta som  talare där du delar med dig av erfarenheter du har från tidigare år. Denna träff riktar sig till er som varit med tidigare men också till er som är nybörjare och som vill veta lite mer om årets tema och hur det kommer att bli i år, hur du förbereder dig och vad ni behöver tänka på. Denna träff är digital så ett par dagar före träffen så kommer du som anmält dig på länken att få en möteslänk skickad till dig. Det är därför viktigt att du anger en emailadress du ofta använder när du anmäler dig.Den 26/8 klockan 15.00 håller vi en öppen förevisning om vilka robotar som finns tillgängliga för tävlingen, hur de fungerar – fyll i enkäten om du vill vara med på den så skickar vi den länken också till er. 

Anmäl dig på följande länk

https://forms.gle/WNp5gtU3zxo5nSod6

Varmt välkomna till denna informationsträff!

Mvh Annie Bergh och Nils Nilsson, Projektledare för FLL Regionfinal Skåne

 

Fortsättning följer om detta oerhört spännande sätt att arbeta ämnesövergripande med ett autentiskt innehåll:

Nästa blogginlägg handlar om hur du anmäler dig och lite mer om hur själva tävlingen går till. Dock vill jag  betona att det är arbete som sker före och efter tävlingen ute på era verksamheter som är det allra viktigaste – det är här lärandet sker och utvecklas i samspel med de eleverna känner väl och nya kontakter inom näringslivet.