Vad döljer sig under ytan? Ett helhetstänk vid mötet med nyanlända elever

Isberg som symboliserar ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med nyanlända elever.
Isberget symboliserar ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med nyanlända elever.

När en nyanländ elev kommer till sin nya skola är det lätt hänt att endast lägga märke till språkliga brister i svenska och inte se eleven utifrån ett helhetsperspektiv. Vilka är elevens tidigare erfarenheter och skolrelaterade kunskaper? Hur bör vi bäst bemöta, inkludera och ta fram framgångsfaktorer för nyanlända elevers lärande?

I ett försök att illustrera vad interkulturellt arbete innebär och i processen med att stödja skolor som tar emot nyanlända elever, har symbolen av ett isberg vuxit fram hos oss på Vägledning & stöd ( särskilt efter ett inspirerande samtal med Tuva Ingemarsson, förstelärare på Nydalaskolan!). På bilden ser vi att under ytan finns elevens hela repertoar och vi måste med intresse djupdyka för att få syn på eleven med dess kontext och kunskaper. Kartläggningen i steg 1, 2 och gärna 3 är en central del i att ringa in dessa. När kartläggningen är gjord är det dags att ta tillvara och forma en givande undervisning utifrån elevens förutsättningar och behov så att eleven snabbt kan komma vidare i sin kunskapsutveckling i alla ämnen. Här gäller det att ta tillvara de viktiga stöttor vi har runt om eleven i vår skolvardag, som t.ex. digitala verktyg och samverkan mellan ämneslärare och studiehandledning på modersmålet; det som finns tillgängligt runt om oss i skolvardagen.

Tanken på ett isberg vidgar våra vyer i det interkulturella förhållningssätt vi bör ha när vi arbetar med nyanlända elever.

Vilka stöttor behöver ni på er skola för att kunna ta emot och undervisa våra nyanlända elever på ett effektivt sätt? Hur får ni upp allt till ytan, ser den nyanlända eleven i sin helhet och utifrån det planerar framåt?

Vi på Vägledning & stöd jobbar med nyanländas förutsättningar för lärande och den 13-14 februari  bjuder vi in till mötesplatser med temat kartläggning steg 3.


Välkommen att anmäla dig och kontakta oss för mer information!

Bild och text: Johanna, Elma & Lisa Utvecklingssekreterare på Vägledning och stöd, Språkcentralen

johanna.soderlund@malmo.se

lisa.lundkvist@malmo.se

elma.radovac@malmo.se