Detta arbetar antisemitismprojektet med

Rebecca Stucker, Björn Westerström och Mirjam Katzin. Samordnare mot antisemitism i Malmö Stads skolor.

Vi som ansvarar för temabloggen Kibitz heter Rebecca Stucker, Björn Westerström och Mirjam Katzin. Vi arbetar i ett projekt på Pedagogisk Inspiration (Malmö Stad) som syftar till att motverka antisemitism och samtidigt stärka samt synliggöra den judiska minoriteten i Malmös skolor. Vi har startat denna blogg för att synliggöra vårt arbete, dela med oss av kunskap och ge utrymme till lärare som på olika sätt arbetar med dessa frågor ute i verksamheterna.

I projektet arbetar vi med fortbildning av lärare och skapandet av lärarmaterial som kan agera stöd i lärarnas arbete mot antisemitism. Vi samordnar även Malmö Stads arbete mot antisemitism och för den judiska minoriteten i Malmös skolor samt samverkar med organisationer inom myndigheter och civilsamhället.

Arbetet grundas i den rapport som blev färdig 2021, författad av Mirjam Katzin (hittas här) som visade på att arbetet mot antisemitism i skolorna måste stärkas och att arbetet med de nationella minoriteterna utvecklas. Rapporten visar att det inte enbart är viktigt att motverka explicita antisemitiska uttryck, utan att främja en skola som inkluderar olika sätt att vara, leva och fira som Malmöbo, inklusive judiska. Fortbildning av skolpersonal och material till lärare är en naturlig del av att stärka skolornas interna arbete med detta.

Vill ni boka oss?

Vi fortbildar skolpersonal ute i Malmös skolor. Om ni är intresserade av föreläsning, workshops eller en större insats rörande antisemitism på er skola kan beställning göras på denna länk.

Skolnätverk mot antisemitism

För att stödja lärare har vi skapat ett skolnätverk mot antisemitism. Genom att gå med i nätverket är du en del av en plattform för kollegialt utbyte av kunskap, metoder och erfarenheter kring att arbete mot antisemitism. Vi skickar till nätverkets medlemmar ut nyheter, information och erbjuder utbildningstillfällen.
Om du vill gå med i nätverket kan ni anmäla er på denna länk.

Lärarmaterial

Vi lägger även ut lärarmaterial på plattformen Malmö Delar, som är en plattform för didaktiska resurser – tillgängligt för alla. Vi arbetar för tillfället med material kopplat till judisk identitet och antisemitism, som även det kommer läggas ut på Malmö Delar.
Här vill vi lyfta fram två nya material som lagts ut. Materialet riktar sig främst till historieundervisning i högstadiet och gymnasiet:

Malmös judiska historia
Ett material där eleverna ska lära sig om den judiska närvaron i Malmö historiskt. I materialet finns manus för en historisk genomgång och fyra elevuppgifter kopplade till platser i Malmö och tillhörande källhistoriska texter.

Vi, de polska judarna
Med detta material vill vi visa variation som fanns i polsk-judisk identitet under tiden före andra världskriget. Resursen presenterar en övning där eleverna får läsa in sig på en verklig person med polsk-judisk identitet för att sedan få frågor som de ska ta ställning kring.

Vårens planerade utbildningar:

Vi arrangerar också utbildningstillfällen för skolpersonal och andra som arbetar med skolutveckling. I vår har vi för tillfället tre utbildningar:

Att hantera Israel/Palestina i klassrummet
24 januari online. Mellan klockan 9:00-16:00
Utbildning för skolpersonal i Malmö inom grundskola samt gymnasie -och vuxenutbildning. Inkluderar gästföreläsning av forskare Anders Persson, Mirjam Katzin samt workshop.

Antisemitiska konspirationsteorier i skolans värld
11 februari online. Mellan klockan 13-16:30.
Utbildning för skolpersonal i Malmö inom grundskola samt gymnasie -och vuxenutbildning. Inkluderar gästföreläsning av forskare Andreas Önnerfors och Mirjam Katzin.

Utbildning om nationella minoriteter. Save the dates:
Utbildning med fokus på nationella minoriteter och hur detta arbetet kan stärkas i skolan. Kopplat till de nya styrdokumenten och de läroplanerna. Utbildningen riktar sig till all form av skolpersonal och skolledning i alla skolförvaltningar. Utbildningen görs tillsammans med bland annat RIKC, Kulturförvaltningen, Stadskontoret med flera. Mer information kommer snart!

4 mars.
Heldag
1 april
En halvdag, eftermiddag med fördjupning och uppföljning av utbildningsdagen den 4/3.

Vill du synas här?

Om du som skolpersonal vill skriva ett blogginlägg på vår temablogg för att synliggöra ditt arbete mot antisemitism eller för den judiska minoriteter i Malmö, eller har några andra frågor, kan ni kontakta någon av oss via mail:

bjorn.westerstrom@malmo.se
mirjam.katzin@malmo.se
rebecca.stucker@malmo.se

 

Vi hoppas att ni kommer finna vår blogg intressant, lärorik och användbar!