Välkomna till barnens framtida Malmö

Modeller uppbyggda av färgglatt material.

Välkomna till ett framtida Malmö. Människorna lever i harmoni med varandra. Glädje och tolerans är nyckelord i en jämlik tillvaro och ensamhet existerar inte längre som begrepp. Solen skiner nästan alltid över en stad där glasskioskerna är fler än någonsin, lekplatserna roligare och husen färgglada.

– Barns perspektiv om ett Malmö 2040 är intressant. Många av dem som jag har pratat med drömmer bland annat om större bostäder och färre brott. De tänker också mycket på en god miljö. Deras stad 2040 är en stad där alla känner alla och bor och mår bra, säger Gabriel Traneborn, projektledare för GrundskoleKultur– och Fritidsförvaltningens sommarlovssatsning på RosengårdÖrtagård– och Värner Rydénskolornas sammanslagna sommarfritidshem.

Gabriel Traneborn.
Gabriel Traneborn

Barnperspektiv

Tillsammans med barnen på de tre fritidshemmen har han, under åtta veckor, haft som uppdrag att illustrera och synliggöra ett framtida Malmö genom ett barnperspektiv och en gemensam modell. Sommarlovsprojektet är en del av Vision 2040, Malmös stads arbete med att formulera ett önskvärt tillstånd av staden.

– Från början hade barnen ganska låg tilltro till projektet. Varför ska vi göra det här, det är ändå ingen som lyssnar och gör något av det, sa de. Efterhand som modellen växte fram kände de att de bidrog med något. De hade något konkret att presentera med eventuell genomslagskraft, berättar Gabriel.

Barnperspektivet samt hållbarhet har varit utgångspunkt i arbetet. Syftet har varit att få syn på barns tankar om ett Malmö i framtiden. Målet har varit att skapa modell av staden där deras idéer framträder. Gabriel har varit byggledare, en stöttande vuxen som uppmuntrat barnen att tänka stort och litet i kreativ anda.

Två händer som målar med penslar.

Utmaning och samtal

– Byggandet föranleddes av oändliga samtal och diskussioner kring vad som är framtid och vad som är viktigt. Hur barnen vill ha det om de fick bestämma, hur de tror att människor mår år 2040 är stödfrågor som har gått som en röd tråd genom alla samtal, berättar han.

– Utmaningen har varit att få barnen att förstå innebörden av begrepp som framtid och hållbarhet. Vad innebär t ex 24 år framåt?

Barnen har arbetat med modellen varje dag. Deltagarna har varierat från dag till dag, bland annat på grund av att det var sommarlov. Gabriel menar att det gav en dynamik i arbetet, men krävde en del planering.

– Jag har stor respekt för bildlärare efter det här, säger han. Vi har arbetat i små grupper, två pass per dag, a´ två timmar på förmiddagen respektive eftermiddag.

Utflykt för inspiration

För att få inspiration har Gabriel och barnen gjort utflykter, både lokalt i det egna området och till andra stadsdelar, skogen eller till närliggande stad.

– Utifrån ett integrationsperspektiv och för att få igång diskussioner och idéer har varit viktigt att bredda deras mentala karta över staden och dess omgivning. Många barn rör sig inte så ofta utanför sin egen stadsdel. Vi har besökt Ribersborgsstranden, promenerat till Folkets park, åkt båt på kanalen samt buss till Torup och Kulturen i Lund.

Under åtta veckor har källaren på Örtagårdskolan tjänat som ateljé. Allt material har stått framme hela tiden, vilket har underlättat för att komma igång vid varje nytt byggtillfälle. Barnens lust och närvaro på fritidshemmet har styrt andelen byggare. Gabriel betonar att byggandet har varit en sommarlovsaktivitet och att barnens deltagande har byggt på frivillighet och möjligheten att välja.

– Många gånger fick barnen bygga vidare på någon annans idé vilket gav spännande modeller och lösningar, säger han.

Modeller uppbyggda av färgglatt material.

Utgångspunkt för fortsatt arbete

Sommarlovet må vara över men barnens visioner och modell lever vidare. Kommunstyrelsen fick under sitt senaste sammanträde inspireras av den. När Malmös alla förvaltningschefer nyligen träffades för ett fortsatt arbete med Vision 2040 var barnens stad utgångspunkt. 

– Barnens visioner har också sammanställts i en rapport som har spridits till alla som är involverade i visionsarbetet. Barnen bidrar med ett viktigt perspektiv och med deras visioner som utgångspunkt blir den slutgiltiga visionen för Malmö 2040 mer levande, säger Gabriel.

Text: Marina Walker
Foto: Marina Walker och Gabriel Traneborn