Var femte elev får F på NP

Cirkeldiagram över resultat.

Kruxet är det vetenskapliga, eller utredande, skrivandet. Det är supersvårt.

19,9%, det vill säga nästan var femte elev, misslyckas på den skriftliga delen av nationella provet i svenska 3. Av de elever som läser kursen Svenska som andraspråk 3 får en tredjedel F på provet. Detta provresultat får eleverna veta i maj, kort tid innan de ska ta studenten. Siffran gäller elever som går på ett högskoleförberedande program, där godkänt betyg i kursen Svenska 3 krävs för gymnasieexamen. Utan betyg i Svenska 3 kan eleven alltså inte läsa vidare på universitet och högskola. Hur ska vi komma till rätta med detta?

Det finns massor av idéer, erfarenheter och kunskap, både hos undervisande lärare och i forskning om språkutvecklande arbetssätt. På Pedagog Malmö Live den 27/9 sammanfattar jag det stoff som gjort skillnad för mig och berättar om hur jag själv jobbat med skrivandet i svenskans gymnasiekurser. Evenemangen står i bokstavsordning och mig hittar ni på V som i Vetenskapligt skrivande på gymnasiet. Hoppas att vi ses där!

// Lisa Bolin