Var stolt över leken!

Kaplastavar med handskrivna varningslappar.
Ska man bygga farliga saker med Kapla är det bra att varna andra.

Jag tänkte ägna detta inlägget åt att hylla det där arbetssättet som gör att eleverna i förskoleklass vill skriva så att pennan glöder. Säger “åh nej, redan?” när lektionen är slut. Det där arbetssättet där barnen får prova och utveckla sina idéer samtidigt som de leker, skriver och räknar i ett sammanhang som är meningsfullt för dem. 

Jag tänker givetvis på den lärande leken. Alltså inte “det du kan leka när du är klar med din uppgift-leken” utan leken som är en del av undervisningen, där du som vuxen är en aktiv deltagare. 

 

Vad är då lärande lek? 

Lekmiljö med kassapparat och skylt med texten stenkt skrivet av ett barn.
En lapp där det står stängt. Vänder du på lappen står det ”öpet”

I lärande lek går, som namnet anger, lärandet och leken hand i hand. Du utgår från barnens intressen och skapar förutsättningar för lek och lärande. Det kan byggas upp lekmiljöer eller skapas aktiviteter som gör att till exempel skrivandet känns meningsfullt. Barnen skriver inte för att du ber dem, de skriver för att de vill! Du som pedagog är högst delaktig och utmanar, stöttar och hjälper i leken. Du kanske till exempel ser att barnen leker affär och hjälper dem då att ordna en hörna i klassrummet till det. Utmanar dem att skriva ner sådant som behövs i en affär, till exempel öppettider och extrapriser. 

 

Lapp med rött kors och texten vetrnär skrivet av ett barnLärande lek rimmar inte bara väldigt bra med läroplanen, det är otroligt roligt också. Du som pedagog vet aldrig riktigt åt vilket håll leken styr, den lekmiljö som är ett café ena veckan kanske utvecklas till en frisersalong nästa. Att “undervisningen ska utgå från barnens intresse” är vad hela lärande lek vilar på, men det är också några av de första orden som inleder syftestexten för förskoleklassen i Lgr11.

 

Kraven som kommit på senare år i och med de obligatoriska kartläggningarna kan stressa lärare till att ha mer klassisk undervisning, när i själva verket den lärande leken är ett utmärkt verktyg att ta till, främst för att få igång intresset hos de elever som inte har kommit så långt i sin språkliga medvetenhet och sitt matematiska tänkande. Jag tycker att det är väldigt positivt att förskoleklassen blir uppmärksammad och att en garanti för tidiga stödinsatser gäller redan från förskoleklass. Min oro är dock att ju mer skolifierad förskoleklassen blir desto mindre utrymme får leken. I alla fall om du inte ser vilken otrolig källa till lärande det är.

Jag skrev i ett tidigare inlägg om att Skolverket redan efter tre år konstaterade att förskoleklasserna blev för mycket skola än vad som var syftet. Förskolans socialt inriktade verksamhet saknades i flertalet förskoleklasser. Avsaknaden av lärande genom lek fortsatte, och nästan femton år efter den första rapporten släpptes så konstaterade Skolinspektionen att det förekom ”fri lek”, utan pedagogers aktiva stöd och ledning, i alltför stor omfattning i förskoleklasserna. 

Två lappar skrivna av barn där det står välkommen till vår affär samt kaffe 100 kronorDet är inte helt lätt att vända ett skepp som kommit lite ur kurs och fått fortsätta segla i femton år, men efter Skolinspektionens rapport 2015 har försöken att styra tillbaka mot den lärande leken blivit många fler. Boken “Lärande lek i förskoleklass” av Andréasson & Allard släpps samma år och får många pedagoger runt om i landet att ändra sin syn på undervisning i förskoleklass, så även jag. Leken förtydligas i läroplanen året efter i samband med att förskoleklassen får ett eget kapitel. Skolverket har nyligen också lagt ut artiklar och filmer om hur du kan arbeta med lek i förskoleklass. 

Jag behövde också övertygas innan jag började att arbeta med lärande lek. De första åren jag hade förskoleklass liknade mitt arbetssätt traditionell undervisning. Jag lade bland annat mycket fokus på veckans bokstav där barnen övade på att skriva en bokstav så fint de kunde och hitta ord som började på just den bokstaven. Vissa barn älskade sina bokstavsböcker men många gjorde inte det. Det var också de senare som ifrågasatte varför de tvunget skulle arbeta i den. När jag väl började införa lärande lek i mitt klassrum var det så uppenbart att detta var det rätta sättet.

För inte så länge sedan läste jag en artikel av Tarja Alatalo (forskare i pedagogiskt arbete som ligger bakom kartläggningsmaterialet hitta språket) att man inte ska överarbeta bokstavsskrivandet i förskoleklassen utan istället uppmuntra eleverna att använda bokstäverna till att skriva och kommunicera utifrån eget intresse. Så idag kan jag ärligt svara de barnen som inte gillade sin bokstavsbok att “jag har tyvärr inget bra svar på varför du var tvungen att arbeta i den boken.” 

Lapp där det stå affären är stengd okej tillsammans med stjärna och hjärtan, allt skrivet och ritat av ett barn

I mitt sökande efter lärande lek runt om i landet har jag stött på många eldsjälar. Fler och fler har haft fått upp ögonen för detta arbetssättet och insett hur väl det rimmar med syftestexten i läroplanen. Det finns facebookgrupper och instagramkonto, folk delar gladeligen med sig av den lärande leken och hyllar varandras sätt att arbeta. Men där finns också en oro, att de som inte är så insatta i den lärande leken missförstår varför barnen leker så mycket. Det finns en rädsla för att bli ifrågasatt. Istället för att vara stolt över att barnen får leka och utvecklas skyndar man att tillägga även de andra saker som görs i förskoleklassen.

Min uppmaning till er som tillämpar lärande lek i förskoleklass är: Sträck på er! Var stolta över ert arbetssätt! Barnen i era klasser kommer att få en fantastisk, lärorik och rolig start på sin skolgång! 

Och ni som tittar på avstånd, kanske när ni hämtar och lämnar barn eller besöker en kollega i dennes klassrum: Se om du kan upptäcka alla olika lärande som pågår. Om inte: Fråga en av pedagogerna i klassen, den berättar mer än gärna, förhoppningsvis med stolthet i rösten! 

 

 

Är du sugen på att lära dig mer om lärande lek? Jag har gjort ett arbetsområde om just lärande lek som ni kan hitta på Malmö delar!