Varför har skolan en ledningsgrupp?

Fem små tecknade karaktärer håller om varandra.

I den bästa av världar fungerar ledningsgruppen väl men så är det inte alltid. Fallgroparna är många. Bland annat otydligt syfte, omsättning av skolledare, oerfarna skolledare, sammansättningen på gruppen, bristande kontroll på verksamheten eller för operativ.

Det absolut mest grundläggande är att ledningsgruppen har ett tydligt syfte. VARFÖR finns den till? Vet alla i ledningsgruppen varför de är en grupp? Vet de skillnaden på ledningsgruppens syfte och på hela verksamhetens syfte?

Ledningsgruppen är en av de allra viktigaste grupperna i skolan, kanske den viktigaste. En väl fungerande ledningsgrupp ser till att varje elev får bästa tänkbara förutsättningar att lyckas. Ledningsgruppen skapar stabilitet och trygghet. Den har kontroll på verksamheten och utifrån det styr och fördelar den resurser.
När de har ett tydligt syfte kan de sen ställa sig frågorna VAD ska de göra för att uppnå syftet och HUR de ska göra det. Detta är grundläggande för alla typer av grupper.

Wageman mf, 2008 tar i sin bok, Senior Leadership teams, upp fyra olika typer av syfte som ledningsgrupper kan ha.
1) Ledningsgrupp med syftet att informera. Här delar man information mellan varandra så att sedan varje enskild gruppdeltagare kan leda sin verksamhet på bästa sätt utifrån den information hen har fått.

2) Ledningsgrupp med syftet att ”konsultera” varandra. Här diskuterar man den information som finns och hjälper varandra att fatta beslut. Inte gruppbeslut utan egna beslut i den egna verksamheten. Olika erfarenheter och kompetens gör att man lär av varandra och kan ”bolla” idéer med varandra´.

3) Ledningsgrupper med syftet att samordna verksamheten. Här koordinerar man verksamhetens olika delar så att de fungerar väl tillsammans. Det är viktigt att organisationens ”röda tråd” är optimal.

4) Ledningsgrupper med syftet att fatta beslut. Här arbetar man för att kunna ta viktiga gemensamma beslut som gagnar hela verksamheten. Ofta strategiska beslut dvs beslut med lång tidsrymd och stor omfattning.

Författarna konstaterar att flera av de ledningsgrupper som de studerat hade flera syfte men också att det fanns ledningsgrupper som bara hade ett av ovanstående syfte.

Ledningsgruppen fungerar och utvecklas som alla andra grupper men har skillnaden att den leder en hel verksamhet med allt vad det innebär. Med det i åtanke måste gruppen ställa höga krav på att den har ett tydligt syfte med sitt arbete. Det är grunden för ett effektivt ledningsgruppsarbete som är grunden för att skapa varje elevs bästa skola.

Illustration: Colourbox