Varför ser de ut som de gör?

Fågelfötter.

Vissa fåglar har simhud mellan tårna. Några fåglar har långa klor. Om vi tittar på var de vistas i staden och får syn på vad de äter, kan vi då klura ut varför de ser ut som de gör?

Ett bra sätt att både väcka nyfikenhet och ge möjlighet att ställa frågor om naturen är att uppleva själv. Som tur är har vi Pildammsparken och andra parker i Malmö med rikt fågelliv som är lätt att studera.

Fåglar i Pildammsparken är ett ämnesövergripande arbetsområde där svenska som andraspråk, NO och matematik integreras (riktat mot åk 2 – 3). För att få ut så mycket som möjligt av fältstudien förbereds eleverna. Genom att studera detaljer av näbbar och fötter hos fåglar får eleverna diskutera vad de ser och varför det ser ut som det gör.

Tabell över fågelfötters kännetecken.

Det är många som har sett fåglarna i parkerna, men inte direkt pratat om vad de äter eller namngett arterna. För att ytterligare förberedas inför besöket får de se en film om De vanligaste fåglarna i Pildammsparken. Här visas en fågel i taget och man får höra och läsa vad den heter, hur den låter och vilken typ av föda de äter.

I efterarbetet får eleverna jobba med faktatexter som beskriver de olika fåglarna. Detta görs bland annat genom sorteringsövningar. För de som är osäkra finns ett facit.

Tankekarta över olika fåglar vid Pildammarna.Idag finns 23 lektionspaket i olika ämnen och för olika årskurser att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor