Varje elevs bästa skola

Ewa-Lotta Benndoff och Sanna Sjöstrand.

Nu börjar vår nya resa. Vi har fyllt vår väska med värdefulla verktyg och känner oss förväntansfulla inför framtiden. Vi har under ett år fått uppleva olika utmaningar som biträdande rektorer möter i sin vardag så som APT, åtagandeplan, att skolan ska vila på vetenskaplig grund och att kunna förmedla ett budskap (där vi själva valde att dramatisera, presentera och rappa).
En annan visdom vi fått är hur viktigt samtalet är.  Vi har under programmets gång fått prova på två olika samtalsmodeller. En coachande och en för dilemman som vi vet kommer att stärka oss i vårt framtida ledarskap.
Vi kommer att bära med oss tre ord som ledord:

  • Syfte – varför gör vi det här? Hur gagnar detta eleven?
  • Riktning – vart ska vi gemensamt som skola nå?
  • Mål – vad vill vi som skola uppnå?

När vi ,tjugofyra förväntansfull deltagare i programmet ”Skolledarskap i sikte”, möttes klev vi över en gräns. På andra sidan gränsen var (är) det prestigelöst, utmanande och förtroligt vilket skapade villkorslös öppenhet. Det här är ett nätverk vi ska vårda.
Vi tar nu de första stegen för att förverkliga vår ledarvision.
Vår ledarvision.
Stanna upp. Befäst. Utvärdera.
För varje elevs bästa skola.