Världspoesidagen på Maryhill och Fröviks förskolor

Den 21:a mars har vi uppmärksammat världspoesidagen på Maryhills och Fröviks förskolor.

Runt om i världen arrangeras den 21: a mars aktiviteter för att hylla poesin i form av uppläsningar, författarbesök och högläsning. Syftet är att inspirera till att ge poesin en större roll i samhället och skydda mångfalden av kulturyttringar och bevarandet av poesi som immateriellt kulturarv.

Irina Bokova, Unescos generaldirektör sammanfattar poesins slagkraft: ” genom sina ord och sin rytm ger poesin form till våra drömmar om fred, rättvisa och värdighet och ger oss också viljan att mobilisera oss för att få dem att besannas.”

Så här skrev poeten Coleridge, 1814: ”All konst är olika slags poesi. Samma anda talar till tanken genom olika sinnen; den manifesterar sig själv på det sätt som varje sinne förutsätter.”

På Maryhills och Fröviks förskolor närmar vi oss världspoesidagen utifrån hundraspråkligheten. Genom att aktivt arbeta och rikta uppmärksamheten mot poesi belyser vi vikten av användningen av estetiska uttrycksformer som säregna kommunikationsmedel. Vi väcker barnens nyfikenhet gentemot skönhet och konstens alla former för att förse dem med nya infallsvinklar inför livet som väntar efter förskoleåren. Vi förutser att sådana egenskaper kommer bli viktiga förmågor i framtiden som i många sammanhang tenderar att bli alltmer digitaliserad.

Att barnen bekantar sig med uttrycksformer såsom poesi och kreativt skapande i allmänhet innebär i förlängningen större möjlighet att i framtiden kunna göra sina röster hörda, vilket är en demokratisk förutsättning. Samtidigt stärker vi barnens självkänsla och reflekterande förmåga när vi låter och motiverar dem till att förädla sina egna uttryckssätt.

Ordet poesi stammar från grekiskans poiein som kan översättas till att göra eller tillverka. Att skriva dikt ansågs alltså som ett hantverk.

 Idag har vi således ”poieniat” poesi. Genom att lyssna på poeter, lyssna till högläsande pedagoger i form av förebilder samt arbetat i gränslandet mellan fysiskt gestaltande och semantisk poesi är barnen på god väg att initieras i poesins underbara värld.