Vi är samhället tillsammans – så kan du jobba inför valet

Illustration med person med kikare.

I den rådande valrörelsen är det många samhällskunskapslärare som fokuserar på valet, givetvis. De tittar på hur valet går till, vilka partier vi kan rösta på, vad dessa partier tycker och hur valresultatet sedan tillåter oss att forma en riksdag och regering.

Eftersom alla SO-lärare jag kommer i kontakt med är engagerade och duktiga är jag övertygad om att eleverna i Malmös skolor lär sig otroligt mycket nyttigt om hur Sverige styrs just nu. När jag själv tänker på valet inser jag att jag i mitt huvud stegvis glidit över till att lägga mindre tid på själva valprocessen och mer tid på att förklara för eleverna att det är vi som är samhället tillsammans. För jag tycker att det är något som vi tycks ha glömt allihop – och om vuxna och föräldrar har glömt att det är vi som är samhället tillsammans – hur kan då våra barn lära sig det? I samhället finns det inget vi och dom – det finns bara vi.

För att underlätta för mina kollegor har jag därför skapat en resurs i Malmö delar att använda i klassrummet – när de diskuterar valet eller bara samhället i stort. I tio filmer, formade kring provocerande frågor som ”Varför är vissa liv värda mer än andra?” leder jag in samtalet på allas vårt gemensamma ansvar för att forma det samhälle vi lever i.

Hitta arbetsområdet på Malmö delar 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text: Christoffer Krämer