Vi skolledare måste fokusera på det som vi vill lyckas med!

Utställningshall med datorer.

Rita Winberg & Set Rooke ,skolledare på S:t Petri skola respektive Värnhemsskolan gästbloggar på Pedagog Malmö för skolledare och berättar om sitt förstagångsbesök på BETT-mässan i London. 

Redan tidigt på morgonen, på Köpenhamns flygplats, stötte vi på kollegor från grundskoleförvaltningen som också skulle till BETT-mässan. BETT står för British Educational Training and Technology Show. När vi landat på Heathrow möttes vi av guider som tog oss direkt till BETT-mässan på ExCel Exibition Centre i östra London.

Som förstagångsbesökare på BETT-mässan var vi oförberedda på mässans storlek och hade först lite svårt att orientera oss bland utställare och mässbesökare. Mässmontrarna varierade både till innehåll och storlek – allt från relativt nystartade småföretag till stora internationella koncerner ställde ut och gjorde allt för att vi skulle bli intresserade av just dem – allt blandat med föredragshållare och inkastare. Bland alla utställare och bland alla tekniska och pedagogiska innovationer identifierade vi tre stora/populära områden; 1) Securety and Saftey, d.v.s. säker förvaring av IT, såväl för hårdvaror som för mjukvaror samt för skapad information 2) Smartboards och interaktiva tavlor av olika slag och 3) Lärplattformar för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling i förhållande till läroplanerna och för bedömning och utvärdering. Systemen, som sådana, var intressanta som koncept, men var framför allt framtagna för det engelska skolsystemet, med deras styrdokument och datalagstiftning som grund.
Efter en intensiv heldag på mässan tog vi tunnelbanan till hotellet för att gå på välkomstmiddag och för att knyta kontakter. Trötta stapplar vi i säng vid 11-tiden på kvällen.
bett_2015_sr_b

Föreläsningar och seminarier

Dagen hade ett fullspäckat föreläsnings- och seminarieprogram. Dagens första föreläsare skulle varit professor Michael Fullan från Kanada, men av oförutsedda händelser byttes han ut mot äventyraren och TV-profilen Oskar Kihlborg. Genom att berätta om sina egna erfarenheter av att bestiga Mount Everest, att vara programledare för TV-programmet ’Mot alla odds’ och av att åka longboard från Stockholm till Göteborg inspirerade han oss alla. Han berättade hur han själv tänker när han formar framgångsrika team som strävar mot gemensamt uppsatta mål.
Dagens andra föreläsare var en av våra områdeschefer, Edward Jensinger, vars föreläsning hade titeln ’Att leda skolutveckling’. Edward fokuserade på vad vi skolledare bör göra för att lyckas med skolutveckling i allmänhet och med IKT-utveckling i synnerhet. Edward poängterade vikten av att skolledarens ’krattar manegen’ i organisationen genom att bl.a. ta bort hindren för pedagoger, lyfta fram goda exempel men framför allt genom att själv vara ett gott föredöme genom att ’walk the walk and talk the talk’.
Dagens sista föreläsning hade titeln ”Belief” och den stod Abdul Chohen, rektor för ESSA Academy, för. Chohen inledde med att visa en bild från ESSA:s skolgård – en sliten parkeringsplats omgärdad av ett trasigt stängsel – ett effektivt sätt att visa att ESSA Academy ligger i ett socioekonomiskt utsatt område med 8 års kortare medellivslängd än omgivande områden i Englands gamla gruvdistrikt. Chohen tog oss med på sin skolas resa där mentaliteten gått från ”Här får du inte – Här gör vi inte – Här vill vi inte” till ”Här får du – Här gör vi – Här vill vi”!
Tredje dagen ägnades helt åt studiebesök på Flitch Green Academy som till skillnad från ESSA Academy ligger i en välmående mindre ort två timmar med bil nordöst om London. Skolan är relativt nybyggd och har 260 elever i en skolålder som motsvarar Sveriges F-6. Skolans (unga) biträdande rektor Paul Middleton berättade om hur skolan förverkligat sin idé om att integrera IT i den traditionella undervisningen.

 Sammanfattning

Vi konstaterar att alla föreläsare inkl. studiebesöket på Flitch Green Academy har olika förutsättningar att utgå från – men alla har samma mål – att lyckas! Oskar, Edward, Abdul och Paul lyfter alla fram ledarskapets betydelse för framgång och vikten av att ledaren har en tydlig vision som alla medarbetare/deltagare har förstått och gemensamt ställer sig bakom. Framför allt Oskar Kihlborg och Abdul Chohen talade om vikten att gå utanför sin komfortzon. Oskar uttryckte det som ”Normalt beteende leder till normala resultat och för att vinna/lyckas måste man vara lite annorlunda”.
För att lyckas i sitt ledarskap (i skolan) delar vi alla föreläsares uppfattning om att vi ledare måste fokusera på det som vi vill lyckas med istället för det som vi möjligen kan misslyckas med. Edward lyfte fram att det är ledarens uppgift att kratta manegen genom att t.ex. vara tydlig med våra förväntningar på medarbetarna och att vi själva måste visa vägen genom att leda utvecklingen. Edward menar att detta enkelt kan göras genom att t.ex. använda IKT i vardagen, t.ex. på arbetsplatsträffar och studiedagar.
Som ledare tar vi med oss några av de framgångsfaktorer som föreläsarna talade om

  • Fokusera på det gemensamma målet och fokusera på hur långt vi har kommit och inte på hur långt vi har kvar!
  • Ge inte upp i förändringsarbetet. Abdul Chohen sa If something is wrong, we will change it. If we change it wrongly, we will change it again!
  • Vi lyckas med förändringsprocesser genom att arbeta kollaborativt, som ett team.

Vi avslutar med att vidarebefordra Abdul Chohans retoriska fråga till er:
What would you do if you weren’t afraid!?
Rita Winberg, bitr. rektor S:t Petri skola
Set Rooke, bitr. rektor Värnhemsskolan
sr_och_rw_02