Vibrerande musikmöten i Europa

Barn tittar på teckningar på väggen.

Det är inte ofta jag använder min blogg men nu är det dags att damma av mina bloggkunskaper. Lillstjärnans förskola i Malmö har tagit det första steget ut i Europa för att mötas i musiken tillsammans med pedagoger från Grekland och Bulgarien. Detta måste jag bara blogga om, känns ju lite snålt att hålla det för sig själv. Förberedelserna har varit igång sedan flera månader tillbaka men i onsdags var det äntligen dags för det första fysiska mötet mellan de tre länderna.

Projektet är ett Erasmus projekt och kommer att pågå under två års tid så det blir många fler vibrerande musikmöten. Sverige är värdland men varje land ska att ansvara för två möten var under projekttiden och tanken är att samarbetet ska stärka det kollegiala lärandet mellan förskolor i Europa. I fokus är musiken utifrån perspektiven inkludering, interkulturalitet och normkritiskt förhållningssätt.

Hela den tjusiga titeln på projektet är Vibrations of music: Music as a key for development, inclusion, interculturality and norm critical approaches och projektet ska leda till att pedagogers profession stärks i hur de kan använda musik som nyckeln för utveckling, inkludering, interkulturalitet och normkritik.

Förskolorna öppnar nu upp för ett ännu mer öppet och reflekterande klimat kring huvudområdena men det handlar också om att vara öppen för barns egna influenser och erfarenhetsvärldar utanför förskolan och hur det tar sig uttryck i barnens musiklekar.

Inledningsdagen fylldes med ett varierat innehåll med allt från presentationer om Malmö och Förskoleförvaltningen till ländernas egna presentationer om hur de startat upp projektet i sina barngrupper. Det hela varvades med inspirerande musiklekar från de olika länderna. Dagen avslutades med  sprakande brasilianska rytmer tillsammans med mina kollegor i Musiken stärker, som är ett annat pågående musikprojekt i Malmö stad.

Pedagoger dansar.

Den andra dagen var det förskolebesök på Lillstjärnan och besökarna fick vara med i olika musikaktiviteter , det lät från alla rummen och barnen skapade musik på olika sätt under hela dagen. Allt från sång, instrumentspel och musiksagor till måleri och digitalt musikskapande.

Bom, bom bom, här är det musik ropade ett barn och sprang till musikhörnan på avdelningen för att sätta igång med trummorna.

Avdelningarna har arbetat med sina musikplatser och det finns tillgång till instrument både på avdelningarna och i det stora gemensamma musikrummet. På smartboarden på avdelningen Längtan där de äldsta barnen går kan det experimenteras med rytm, rörelse och digitala instrument. Personalen erbjuder barnen en variation av musikmöjligheter och pedagogerna finns tillgängliga för att kunna hjälpa barnen vidare i utvecklingen.

Man med gitarr och kvinna med uppslagen sitter framför barn i publiken.
Födelsedagsfirande med gitarrkomp av Simon som går sista året i musikprofilen.

Besöksdagen började med att barnen visade våra gäster runt och vi räknade och hälsade på varandra på de olika språken. Barnen var ivriga att få berätta och det märktes att de var entusiastiska inför våra nya vänner.

Två barn provar att spela elpiano.
Musik och IKT är vanliga inslag på Lillstjärnans förskola
Nio personer utanför gul byggnad.
Här har vi gänget i Vibrations of Music

Barnen var väldigt förväntansfulla och blev nog lite besvikna att det inte var några barn med, men som tur var hade de grekiska barnen skickat med teckningar så nu är spänningen ännu större över att få träffa sina kamrater i Grekland och Bulgarien. Det kommer att ske en gång i månaden via Skype-möten över eTwinning som är vår gemensamma plattform för det kollegiala lärandet. Där ska barn och pedagoger träffas och dela med sig av sina erfarenheter, inspirera och lära av varandra.

https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm

Idag har vi varit på Malmö högskola, Ylva Holmberg som är forskare och lärare på förskollärarprogrammet med musikinriktning har föreläst för oss om Musikskap och reflektioner kring didaktik i musikstunder. Efter föreläsningen fick vi titta på en föreställning av förskollärarstudenter från musikprofilen. Temat var berättande och musik utifrån ett normkritiskt perspektiv. Jag måste säga att det var en imponerande föreställning och det blev en bra grund för våra kommande diskussioner kring normer.

Fem personer med varsitt instrument i händerna.
Studenter från musikprofilen sjunger sin sång om att styrkan finns inom dig och det är där kraften bor.

En av uppgifterna inför vår träff var att kritiskt analysera traditionella sångtexter  för barn utifrån rådande normer i samhället. Hur framställs kön i texten? Vem/vilka har huvudrollen? Vilka värdeord kan identifieras? Flera kloka tankar lyftes, det är förvånansvärt hur många sånger som sjungs helt utan reflektion, ofta har vi inte ens funderat vilka spår det sätter hos barnen. Vi upptäckte också vilka stora skillnader det finns mellan oss när det gäller till exempel familjekonstellationer och varför är fjärilar oftast vackra och kvinnliga i sångerna och förresten vad är egentligen vackert?

Människor sitter i cirkel och samtalar.
Här analyserar vi sångtexter utifrån ett normkritiskt perspektiv

Nu kommer förskolorna att fortsätta det analytiska arbetet med låttexter var för sig och sedan presentera vad de kommit fram till i det första Skype-mötet som sker i mitten av december. Barnen ska också få fotografera de olika miljöerna i förskolan utifrån frågan: –hur vill du presentera din förskola? Barnen ska få rita och designa en egen logga för projektet och de ska även göra sina egna julkort med julhälsningar på de tre språken och posta till varandra.

Dessa tre intensiva och givande dagar avslutades med en guidad rundtur runt Malmö med en av våra förskolebussar. Tack alla som var med och gjorde att dessa dagar blev så bra, good team work! Det krävs många som samarbetar för att få ihop ett sånt gediget program som vi kunnat erbjuda våra gäster.

Jag kan bara säga: -Yes, we did it! Nu är processen igång och det är bara att följa med i vågen som kommer. Säkert kommer det bli lärande på alla nivåer, spännande ska det bli i alla fall.

Nästa gång förskolorna träffas in real life blir i mars, då det är möte i Bulgarien. Följ oss gärna, jag ska försöka hålla igång bloggen, för det här kan ni inte missa.