Vill du ta del av två magiska dagar?

Vy över Siljan i vintrigt Dalarna.

Jag har varit med i ett sammanhang under denna vecka där timmarna jag upplevde var som sekunder. Platsen speglar frihet, luften som vi andades var ren, de personerna som jag mötte sprutade av nyfikenhet. I varenda mening och reflektion som lyftes fram i rummet anade jag ett ord, som en entrébiljett för att existera i rummet, ordet var ”Tankerespekt”.

De konstnärliga former som vi pratade kring gav mening till glädje och lust i lärande processen som var dagarnas syfte. Ungdomars delaktighet bevisas och presenteras i varenda exempel och erfarenhet som deltagarna lyfter fram. Temat var att i filmberättandets kraft finns strategier för att visa en skola där inkludering står i första rummen. Allt handlade om kultur, hjärta och skola.

Skärmavbild av filmomediepedagogik.se

Ett av bidragen speglar en människosyn som krävs för att förstå hur  tyst kunskap och den  moraliska och etiska dimensionen kan spela stor roll och vara avgörande för att lyckas i arbetet. Det var en av de slutsatser som Britt Marie Jansson Meyer, Mora Mediecenter, framförde utifrån sin uppsats om Filmberättandets kraft.

Hanna Andersson och Cristina Blendea från  Unga berättar, bidrog med reflektioner och konkreta exempel på  hur ungdomars delaktighet kan påverka till att skapa en skola fylld av lust och glädje om eleverna får bestämma. Frågeställningar som:  Vad innebär att låta ungdomar vara delaktiga? När och hur känner de sig delaktiga i Kulturskolan? Klarar vi vuxna dessa uppmaningar, att ta ungdomarnas delaktighet på allvar?

Tomas Axelsson, från Högskolan Dalarna, presenterar sitt treåriga projekt ”Film och mening, spelfilm och existententiella frågor”. Tomas satte fokus på receptionsperspektivet. Hans forskningsfrågor vill kartlägga vilken roll och engagemang och på vilka sätt filmupplevelser spelar roll för syn på sig själv. Han pratade om att filmtittande är på väg att gå från social situation till ensamsysselsättning- privat filmtittande med  djupt personlig betydelse.

Karl Malbert som skapat musik till Multimediabyrån har utvecklat en idé om att skapa ett musikmaterial, en app där man kan göra egen filmmusik. Han kallar det musikpussel och beskriver det som  att måla med musik. Ett genialt och roligt sätt att skapa musik.

Monica Wigren, Kulturskolan Gotland, presenterar hur hon arbetat fram en berörande filmproduktion ” Såret i ditt hjärtat” med elever från Den kommunala Gymnasieskolans introduktionsprogram där utgångspunkten var ” Vad vill du berätta för mig?

Och sist men inte minst fick jag ta del av en nyskrivna strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län, som Magnus Engvall, Reaktor Sydost, berättade om. Magnus berättar från sitt arbete om hur elever ser på Kultur i skolan. Hur ser det ut i praktiken och vad är elevinflytande? I vilka roller och på vilka arenor ska vi mötas och inte minst, vilken är komunens roll?

Vy över Siljan i vintrigt Dalarna.

På den långa tågresan till Malmö kunde jag sammanfatta de två innehållsrika dagarna i den vackra Tällberg i Dalarna, på nätverksträffen arrangerad av Förening film- och mediepedagogik.

Nu tänker jag att all kunskap som jag tar med mig kom till mig i ett sammanhang där engagerade och kompetenta pedagoger delar med sig av sina bidrag och med en proffsig organisatör, Stefan Ek, Film i Dalarna, som ramade in det hela med guldkant. Allt detta gjorde att jag upplevde magi runt det vackra sjön Siljan.

Text och bild: Elizabeth Florez

Som själv presenterade de korta filmerna och arbete med genuspedagogik och lärandeprocesser med referensgrupper som genomförts i samarbete med mediepedagog Chris Munsey.  http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/theme_blog/lara-och-vaxa-i-forskolan/

http://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/theme_blog/pedagogiskt-maraton/