Vinnare av Malmö pedagogpris för grundskolan- en delare av rang

Bild på Roza vid skrivbord

Rozas Risteska är en hängiven och erfaren pedagog som med stort driv delar med sig av sin pedagogiska palett. I sitt uppdrag som förstelärare på modersmålsenheten är hon engagerad i en rad olika satsningar för kompetensutveckling. Hon handleder kollegor, planerar, organiserar och leder utvecklingsprocesser. Listan är lång. Arbetet handlar om att utveckla undervisningen med elevens lärande i fokus och att skapa förutsättningar för en mer likvärdig undervisning.

 

Dela för att inspirera och underlätta

– När kollegorna berättar att mitt arbete och engagemang med olika fortbildningar har hjälpt dem att förändra och förbättra sin undervisning, och genom det förbättra elevernas resultat – då får jag lust, vilja och en enorm arbetsglädje, berättar Roza. 

Roza har också delat många arbeten om modersmålsundervisning på Malmö delar. 

– Jag tycker att det är jätteroligt att kunna dela mina kunskaper och erfarenheter. Det underlättar för många lärare med planering av sin undervisning. Man kan ta del av olika undervisningsmoment eller få inspiration för planering och genomförande av sin egen undervisning. Jag är glad över all positiv feedback som jag får av de som tagit del av mina publicerade arbete/pedagogiska planeringar, säger Roza. 

 

Olika behov av kompetensutveckling

Modersmålsenheten och Språkcentralen organiserar arbetet i Malmö stad med modersmålsundervisning och studiehandledning. På Språkcentralen jobbar över 200 lärare som undervisar i 50 olika språk. Lärarna har olika behov av kompetensutveckling. Roza jobbar mycket med att förbereda det stöd som behövs och vara tydlig om vad som ska göras och hur för en fördjupad effektivitet i det läraren gör. 

– Att tillgodose allas olika behov, att avgränsa ett kunskapsområde, att sätta ramar, är utmaning i sig som kräver struktur utifrån de behov som råder och organisation för att kunna inkludera alla i utvecklingsprocesser i ett förändrings- och förbättringsarbete, förklarar Roza. 

 

Våga testa nya vägar

Enligt Roza behöver en skicklig pedagog vara flexibel och se fram emot nya utmaningar, att våga prova och prova igen. Det handlar om att våga misslyckas och att kritiskt granska sin undervisning. Vilka utmaningar står man inför? Vilka möjligheter finns? 

Föga förvånande vill Roza använda prispengarna från Malmö pedagogpris till att utveckla och dela sina kunskaper. Hon vill utforska nya metoder och arbetssätt, dels för att skapa variation i det vardagliga arbetet och dels för att inkludera alla elever i undervisningen. 

– Sen vill jag dela mina nya kunskaper med mina kollegor! 

Malmö delar hoppas på att också få del av Rozas nya metoder och arbetssätt. Tack för att du delat, säger vi. Denna vecka finns givetvis Rozas arbeten och resurser på Malmö delars startsida den här veckan!

 

Vill du dela något litet eller stort? Kontakta oss på Malmö delar. Vi lägger in ditt material i resursen och putsar det för publicering! 

 

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.