Malmö pedagogpris 2023 – vi uppmärksammar och hyllar pedagogers arbete

Malmö Pedagogpris syftar till att uppmärksamma och hylla det jobb pedagoger gör för barns och ungas lärare, inspirera till pedagogisk utveckling samt sprida goda exempel och förebilder. Priset delas ut årligen till en pedagog eller arbetslag i en kommunal förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning, som i sitt arbete uppvisar särskilt god förmåga att skapa förutsättningar för lärande samt bidrar till skolutveckling på vetenskaplig grund. Tre pris delas ut – ett i varje skolförvaltning.

Alla kan nominera en pedagog till priset! Nomineringsperioden är 1-30 sep varje år. En urvalsgrupp läser alla nomineringar och tar fram finalister. En beslutsgrupp med representanter från samtliga utbildningsförvaltningar beslutar sedan om vinnarna. Priset delas ut av förvaltningsdirektörerna och Malmös skolkommunalråd i slutet av höstterminen.

Allt om tidigare års pristagare hittar du här!