Nu är det dags att nominera en pedagog till Malmö pedagogpris!

Logotyp för Malmö pedagogpris 2023.
För sjätte året i rad ska pedagoger prisas när Malmö pedagogpris ska delas ut till riktigt värdefulla och duktiga pedagoger. Du kan nominera din favoritpedagog mellan den 1-30 september.

Varje år slår antalet nomineringar rekord, vilket är ett kvitto på att Malmö har många fantastiska pedagoger. Hylla din favorit genom att skicka in en nominering!

Syftet med Malmö pedagogpris

• att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som pedagoger gör för barns, ungas och studerandes lärande,
• att inspirera till pedagogisk utveckling och
• att lyfta och sprida goda exempel/förebilder.

Nominering

Barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer och Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till Malmö pedagogpris. Nomineringen sker 1-30 september. Du nominerar genom att fylla i formuläret nedan. Tänk på att skriva en motivering som får urvalsgruppen att förstå hur fantastisk just din favoritpedagog är!
Länk till nomineringen

Affisch att sätta upp på arbetsplatsen

Sätt gärna upp affischen på förskolan, skolan eller arbetsplatsen där du arbetar.
Länk till affischen

Kriterier och urvalsprocess

Priset tillfaller en pedagog, ett arbetslag och/eller ämneslag i respektive utbildningsförvaltning som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund. En urvalsgrupp med representanter från alla tre utbildningsförvaltningarna läser samtliga nomineringar och väljer sedan ut ett antal pedagoger eller arbetslag som går vidare i processen. I steg två ombeds cheferna till de som gått vidare, att svara på frågor om den/de nominerade. Baserat på det samlade underlaget väljs slutligen tre finalister ut i varje kategori. Pedagogisk inspirations styrgrupp beslutar sedan om vilka som ska tilldelas Malmö pedagogpris 2023.

Kategorier och pris

Tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag inom kommunal
• förskola
• förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag. Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Följ processen på Pedagog Malmö: pedagog.malmo.se/pedagogpris (Här publiceras listan över alla nominerade)